dec
03
2017

Job #3

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Wat valt er te zeggen over Job? De Bijbelse figuur die zo getroffen wordt door de satan. Hij is onderdeel van een hemelse weddenschap, waar Job zelf geen weet van heeft. Zijn drie vrienden de Temaniet Elifaz, de Suhiet Bildad en de Naämathiet Zofar evenmin. Wat ook geldt voor de Buziet Elihu, die verderop nog tevoorschijn komt.
Ik las dit Bijbelboek vorig jaar tijdens mijn E&R-week in Paasloo. Het einde van het verhaal raakte me, en toen ik dit vertelde aan mijn teamgenoten, schoot ik bijna vol. lak voordat God Job dubbel zegent aan het einde van dit boek, spreekt Hij via Elifaz, de Temaniet, de vrienden aan: “Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw twee vrienden, want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job,” zegt God. “Neem daarom zeven jonge stieren en zeven rammen voor u, en ga naar Mijn dienaar Job. Breng brandoffers voor u en laat Mijn dienaar Job voor u bidden. Want alleen zijn gebed zal Ik aannemen, zodat Ik met u niet doe naar uw dwaasheid; want u hebt niet juist over Mij gesproken, zoals Mijn dienaar Job.”
De mannen doen wat de HEERE hun opdraagt, en Job bidt inderdaad voor zijn vrienden. Net als voor zijn kinderen indertijd, offert Job opnieuw voor de zonden van derden. Wat mij trof was het korte zinnetje “…en de HEERE nam het gebed van Job aan”.
Wat mij hierin zo raakt, is dat God Zich inderdaad laat verbidden. In eerste instantie geeft Hij slechts een kleine opening: alleen Job kan namens jullie nog iets goed doen, en je mag hopen dat Job dat ook daadwerkelijk doet voor jullie. Op het moment dat Job het gebed en de offers doet opstijgen, is de HEERE zo genadig dat Hij daadwerkelijk vergeeft.
De Amerikaanse singer-songwriter David Olney schreef het nummer Servant, Job. Mét de komma. In een interview met ND-redacteur Herman Veenhof in de zomer van 2016, geeft Olney een toelichting op dat leesteken. “Die komma is belangrijk, want Olney houdt bij zijn ‘hervertelling’ op bij wat de duivel zegt. Wie het Bijbelboek niet kent, denkt: dat kan nog twee kanten op, Job kan ook als dienaar van de Satan eindigen.
‘Dat is niet spottend bedoeld, maar wel bewust zo gedaan. Ik wil het spannend houden en aansluiten bij wat de mensen denken en weten. Dat laatste is cruciaal. Ik heb ook liedjes gemaakt die ‘Absalom’ en ‘Bathseba’s Blues’ heten, maar als je die live speelt, moet je te veel uitleggen, niemand weet meer wie die figuren waren. Ikzelf weet ook niet of de Bijbel waar is. Niets is bewezen.’ Maar, Olney knijpt de oogjes nog meer toe: ‘Niets is ook ooit ontkracht.’”
Reden om de plaat waarop Servant, Job staat, te vinden. Dat blijkt het album met het gelijknamige titelnummer When The Deal Goes Down uit 2014 te zijn. Exact dezelfde titel als een nummer van Bob Dylan uit 2006, voor zijn album Modern Times (wat op zijn beurt misschien een verwijzing is naar een film van Charlie Chaplin met dezelfde titel?).
Enfin.
Job, dus. Wat valt er over hem te zeggen?

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.