feb
04
2019

Juryleden Japicxprijs benoemd

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Grytsje Schaaf, Houkje Rijpstra en Atte Jongstra zijn door Gedeputeerde Staten benoemd als jurylid voor de Gysbert Japicxprijs 2019. De prijs wordt in het najaar van 2019 uitgereikt in de Martinikerk van Bolsward.
De Gysbert Japicxprijs voor Friese literatuur wordt door de provincie één keer in de twee jaar uitgereikt. Het ene jaar voor proza en de andere keer voor poëzie. In 2019 beoordeelt de jury Friese proza uit de periode 2015 – 2018. De juryleden zijn gevraagd om hun kennis en kunde van de Friese proza, elk vanuit een ander perspectief. De jury brengt een advies uit aan Gedeputeerde Staten over de winnaar van de Gysbert Japicxprijs.

Grytsje Schaaf
Grytsje Schaaf is architect, dichter en kunstenaar. Ze studeerde architectuur in Delft en is werkzaam als docent Bouwkunde bij NHL Stenden. Ze publiceert met regelmaat haar gedichten en geeft voordrachten, waarin ze haar poëzie vaak combineert met klanklandschappen en performance. De afgelopen jaren werkte ze samen met verschillende kunstenaars, dichters en muzikanten in het collectief Tsjinlûd.

Houkje Rijpstra
Houkje Rijpstra is algemeen directeur van de Vereniging Circulair Friesland. Tevens is zij lid van de Raad van toezicht van de Fryske Akademy en Sport Fryslân. In 2004 heeft ze op de Rijksuniversiteit Groningen de master Fryske taal- en Letterkunde voltooid. Houkje Rijpstra was van 2006 tot 2017 PvdA-wethouder bij de gemeente Tytsjerksteradiel.

Atte Jongstra
Atte Jongstra is een schrijver en essayist en daarnaast recensent voor NRC Handelsblad. Jongstra studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. In 1985 debuteerde hij met De Multatulianen. Voor zijn verhalenbundel De psychologie van de zwavel ontving hij in 1989 de Geertjan Lubberhuizenprijs. In 1998 werd hem voor zijn essaybundel Familieportret de J. Greshoffprijs toegekend. In 2016 werd hem de Constantijn Huygensprijs toegekend.

Tags // , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.