nov
28
2021

Kerk is ook onder essentiëel

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

Nu het openbare leven na vijven vrijwel stil komt te liggen, adviseren ook kerkgenootschappen hun lokale kerken per vandaag hun kerkdiensten na vijf uur ‘s middags te schrappen of alleen online te houden. Met name een aantal reformatorische kerken legt dat advies voor deze zondag naast zich neer.
Minister van justitie Ferd Grapperhaus heeft dit weekeinde overlegd met het brede scala aan kerken verenigd in het Interkerkelijk contact in overheidszaken (Cio). Hij deed een ‘dringend beroep’ op hen zich te voegen naar de maatregelen die sinds vanochtend vijf uur ook voor vrijwel alle andere maatschappelijke sectoren gelden: na vijven ‘s middags niet meer samenkomen.
Het Cio heeft dit advies overgenomen. De kerken vragen hun lokale gemeenschappen de komende drie weken af te zien van een tweede kerkdienst die vaak om vijf uur en soms in de avond wordt gehouden. Het advies is de vieringen te vervroegen of alleen online uit te zenden.
Kerken zijn niet verplicht deze maatregelen op te volgen, tekent het Cio aan. Het blijft bij een dringend advies. De grote Protestantse Kerk in Nederland neemt dat advies over.

Misschien volgende week
Plaatselijke protestantse kerken zijn tot op grote hoogte vrij in het al dan niet opvolgen van adviezen van hun landelijke leiding en van het Cio. In de corona-pandemie hielden de meeste kerken zich tot nu toe aan de beperkingen die het Cio van hen vroeg. Ook reformatorische kerken namen maatregelen, maar zij kwamen wel vaak met meer mensen samen dan werd gevraagd.
Hoe dat nu gaat, is niet te zeggen. Een behoudende PKN-kerk als de Sint Joris in Amersfoort, heeft de middagdienst voor vandaag geschrapt en gaat alleen online. Op een aantal websites van gereformeerde gemeenten en andere orthodoxe kerken staat de dienst voor 17.00 of 19.00 gewoon vermeld.
Ook op Urk wordt na vijven gekerkt. De christelijke gereformeerde predikant A.C. Uitslag laat weten dat de oproep om af te zien van de middagdienst, te laat kwam. Volgende week bestudeert de kerkenraad het advies nader. Het kerkbestuur redeneert vooralsnog dat de kerkdienst door mag gaan zolang ook andere essentiële zaken door mogen gaan: “Een eredienst scharen wij ook onder essentiële zaken.”

Bron: dagblad Trouw

Tags // , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.