okt
13
2018

Kerkboek #2

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Hoe oecumenisch is het gereformeerd-vrijgemaakte kerkboek? De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vormen het kerkgenootschap waarin ik ben geboren en getogen. Met de oecumene wordt de religieuze eenheid aangeduid. De eenheid tussen de strenge protestantse kerk en de katholieke kerk is niet heel dik.
Desalniettemin werd in het gereformeerd kerkboek (editie 2006) een tekst opgenomen van Huub Oosterhuis. De voormalige jezuïet en priester is verantwoordelijk voor het lied Zo Vriendelijk En Veilig Als Het Licht, dat als laatste gezang in het kerkboek is opgenomen onder het nummer 174. In de editie van 2017 is het lied van Hubertus Gerardus Josephus Henricus (Huub) Oosterhuis, vriend van prins Claus, gesneuveld. Zoals helaas wel meer gezangen.
Daar staat gelukkig wel iets tegenover. Want het psalmen-gedeelte is aangevuld met een extra tekst. Psalm 96 kent naast de reguliere vertaling ook een bewerking. Het betreft de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, op melodie gezet door Herman Strategier. De vrijgemaakte broeders en zusters vermelden voor de volledigheid:

Tekst Ida M. Gerhard (1905 – 1997)
Marie H. van der Zeyde (1905 – 1990) Psalm 96, 1, 2, 8, 9
Melodie Herman Strategier (1912 – 1988)

Helaas kloppen de initialen en de spelling van Ida’s achternaam niet in dit Psalmboek. De dichteres heette voluit Ida Gardina Margaretha Gerhardt. Maar dat zal ik de bloemlezers niet euvel duiden. Als het bij de volgende druk maar wordt aangepast.
De opgenomen tekst luidt als volgt:

Refrein
Zing en speel voor de Heer van ganser harte.
Zeg voor alles dank aan God.
Zing en speel voor de Heer van ganser harte.
Zeg voor alles dank aan God.

Voorzang
1. Zing nu de heer een nieuw lied, een nieuw lied,
zing de Heer, aarde alom;
zing de Heer, zegen zijn naam,
dag op dag verkondig zijn heil.

Refrein

Voorzang
2. Eer de Heer om zijn heerlijke naam:
draag dan uw gaven, uw gaven Hem aan
kom in zijn hoven, zijn hoven aangetreden.
Buig, plechtig getooid, voor de Heer.

Refrein

Doxologie, indien gewenst
3. Eer zij de heerlijkheid, de heerlijkheid Gods:
Vader, Zoon en heilige Geest, Vader,
Zoon en heilige Geest, tot in de eeuwen der
eeuwen. Amen, amen

Refrein

Hoe religieus eensgezind zijn de gereformeerd-vrijgemaakten? De oecumene wordt via de Psalmen gezocht.

De tekst uit Psalm 96A:
© 2017, Gereformeerde Kerken in Nederland

Dit verhaal verscheen eerder op Schier!, kroniek van een calvinistische contemplatief.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.