okt
07
2018

Kerkboek

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

Wat hebben Ria Borkent, Huub Oosterhuis, André F. Troost en Rikkert Zuiderveld met elkaar gemeen? Ze staan alle vier in het Gereformeerd Kerkboek uit 2006. Vier tekstdichters uit verschillende kerkelijke tradities, schouder aan schouder in het gezangboek van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
Ria Borkent is de vrijgemaakte dichteres, die in 2008 met een Nederlandse vertaling kwam van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. De vertaling kwam tot stand in opdracht van het Christelijk Literair Overleg (CLO), wegens hun 15-jarig bestaan. Haar tekst Maak Muziek Voor God De Vader (met daarin die fantastische zin ‘Komende van alle kanten – tel de sterren, Abraham) heeft gezangnummer 147 meegekregen.
Hubertus Gerardus Josephus Henricus (Huub) Oosterhuis is ex-jezuïet en voormalig priester. Hij is bekend als pastor bij de koninklijke familie. Bij de bijzetting van prins Claus der Nederlanden in de Nieuwe Kerk in Delft 15 oktober 2002, hield Oosterhuis op verzoek van koningin Beatrix en haar zonen de overdenking. Oosterhuis is een vertrouweling en vriend van de koninklijke familie en van (inmiddels) prinses Beatrix.
In interviews verklaarde de dichter niet meer te geloven in de Godheid van Jezus Christus, de lichamelijke verrijzenis van Christus, de wonderen uit de evangeliën, de verzoeningsleer en de erfzonde. In een interview in dagblad Trouw in juli 2006 noemde bisschop Frans Wiertz van Roermond de uitspraken van voormalig priester Oosterhuis “volledig in strijd met de rooms-katholieke leer”. Dat heeft de vrijgemaakte synode er niet van weerhouden, om zijn lied Zo Vriendelijk En Veilig Als Het Licht als laatste gezang in het kerkboek op te nemen en het lied het nummer 174 te geven.
André F. Troost studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hier volgde hij de Pedagogisch Didactische Leergang en de Pastoraal Psychologische Leergang. Hij promoveerde in 1998 op een dissertatie over Willem Barnard (Guillaume van der Graft).
Ik ken hem vooral als auteur van Praten met Prediker, dat in 2006 werd genomineerd voor de Publieksprijs voor het Christelijke Boek. Hij is hervormd predikant, maar leverde voor het Gereformeerd Kerkboek onder meer Wanneer Ik Zoek Naar Woorden, gezang 151.
Rikkert Zuiderveld maakte naam met zijn vrouw Elly. Hij is niet gebonden aan één specifieke kerkelijke richting. Zijn tekst Machtig God, Sterke Rots is te vinden bij het nummer 165, om maar eens één van zijn liederen te noemen.
Vier bijzondere tekstdichters. Ik ben blij dat ze zijn opgenomen in dit gezangenboek.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.