mrt
12
2019

Klein Groningen

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Sommige namen zijn om te smullen. Bij voorkeur plaatsnamen. Zoals het dorpje Klein Groningen, waar kinderen het beu zijn dat automobilisten hier doorheen scheuren. Klein Groningen (Fries: Lyts Grins) is een buurtschap in de gemeente Opsterland, in de Nederlandse provincie Friesland. Het valt onder Wijnjewoude en ligt tussen Drachten en de Drentse grens in de zuidoosthoek van Friesland.
Er zijn twee verhalen over de oorsprong van de naam Klein Groningen. Het ene is dat deze ontstond doordat Groningse turfstekers zich hier vestigden. In 1902 werd onder leiding van J. v.d. Lei de coöperatieve zuivelfabriek De Vooruitgang (Wijnjeterp-Duurswoude) opgericht in Wijnjeterp, waarop in 1903 bij Klein Groningen aan de Opsterlandse Compagnonsvaart een zuivelfabriek werd gebouwd. Door de aanvoer van melk ontstond behoefte aan een winkel met allerhande agrarische artikelen. Deze coöperatie is later verzelfstandigd totdat deze rond 2012 niet meer rendabel bleek. Ook was er behoefte aan gezamenlijk gebruik van grotere landbouwmachines waarvoor een coöperatie werd opgericht. Door al deze bedrijvigheid leek het net zo druk als in de stad Groningen – en dat is het tweede verhaal hoe deze buurtschap haar naam heeft gekregen.
Net als bijvoorbeeld het buurtschap in de gemeente Steenwijkerland. Of De Laatste Stuiver, een buurtschap in de gemeente Achtkarspelen. Mooie dorpen en buurtschappen.

Tags // , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.