dec
30
2018

Kleine Huisjes

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Sinds koning Willem-Alexander het dorpje Kleine Huisjes noemde in zijn kersttoespraak, weet heel Nederland van dit Groningse gehucht. Het dorpje, ongeveer anderhalve kilometer ten noordoosten van Kloosterburen, had in 2016 volgens het CBS 80 inwoners. Heel veel meer valt over Kleine Huisjes ook niet te vertellen.
Of het moet zijn dat het in de 19e eeuw is ontstaan. De huisjes werden bewoond door landarbeiders die voornamelijk werkten in de toen ontstane (kwelder)polders, de Bokumerpolder, de Ikemapolder en de Negenboerenpolder, alle ten noorden van het dorp. De bij de polders horende boerderijen zijn Oud Bokum, Nieuw Bokum, Ikema en Feddemaheerd.
Zo’n dorp vraagt het om bezocht te worden. Op zoek naar die kleine huisjes.
Wikipedia vertelt dat Kleine Huisjes in het Gronings Lutje Hoeskes heet en dat het valt in de gemeente De Marne. Belangrijke informatie, want zou dit nog een aanknopingspunt opleveren voor enige literaire kronieken? Een bezoek van Martin Bril in dit Groningse gehucht? Kunnen we nog iets verwachten van Querido’s letterkundige reisgids van Nederland van Willem van Toorn? Of moet Kleine Huisjes het doen met de koninklijke vermelding?
Het antwoord is de laatste vraag. Hoe je het ook noemt, Kleine Huisjes valt nergens terug te vinden in enig geschrift. De Marne evenmin. Ook Lutje Hoeskes verdient geen vermelding in de verslaglegging. Dat is jammer, want daarmee kan de suggestie worden gewekt dat in Kleine Huisjes niets te beleven valt.
Maar er valt wel degelijk iets te beleven, als we onze vorst moeten geloven. Ons staatshoofd zei immers: “Juist in uitdagende omstandigheden zoeken mensen elkaar op. In oktober was ik te gast in het Hogeland van Groningen waar vijf dorpen hun krachten hebben gebundeld, van Kloosterburen tot Kleine Huisjes. De bewoners hebben hun dorp weer een hart gegeven en ontfermen zich bovendien over oudere en kwetsbare dorpsgenoten. Iedereen telt mee. ‘Kleinschalig’, denken sommigen misschien. Maar ik denk: ‘groots’! Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes!”
De revolutie in de kop van Groningen, dus. Dat is het vermelden waard, op royale wijze.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.