okt
30
2016

Kroniek #7: psalm 127

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Met een select groepje mannen, was ik het afgelopen weekend in het Karmelklooster te Drachten. Het is voor een club van leidinggevenden een mooie plek, zeker als de tentoonstelling over ‘Wat bezielt je?’ gaande is. Voor ons was dit thema en de tentoonstelling geen reden om dit voormalige woonhuis der Zusters Karmelietessen te bezoeken. Voor ons was een strak programma opgetuigd.
Wij dachten na over onder meer psalm 127, de eerste twee verzen. Het mooie van een (fysieke) Bijbel bij de hand hebben, is dat je de opschriften op die manier ook kunt lezen. En dan niet de opschriften die de verschillende Bijbelvertalers hebben gekozen. Maar de titel zoals de Schrift het zelf heeft genoteerd. Tijdens mijn mannen-weekeinde viel me dat extra op.
Het opschrift bij psalm 127 (Herziene Statenvertaling) luidt: “Een pelgrimslied, van Salomo.” Een lied voor onderweg, dus. Voor als je naar de tempel afreist. En dat het van Salomo is, geeft een extra dimensie aan dit lied. Salomo is ook de schrijver van Prediker, één van mijn favoriete Bijbelboeken. Het thema van de Prediker komt in die eerste twee verzen sterk naar voren.

Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.
Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap.

Tevergeefs. Zinloos. Zwoegen. De HEERE geeft het. Deze thematiek komt overeen met dat uit Prediker. Het leven is zinloos. Het leven is zwoegen. Het is de HEERE die het geeft. Van jezelf moet je het niet verwachten. Desalniettemin, genieten mag je wel van wat je al zwoegend toebedeelt krijgt of hebt gekregen.
Dat was de les die ik heb geleerd tijdens de 24 uur in het Karmelklooster in Drachten. Salomo in al zijn wijsheid en rijkdom, wijst me erop dat het allemaal maar zinloze kost is. Al dat zwoegen en (on)belangrijke gedoe. Ook als je onderweg bent naar het huis van de HEERE. Je hebt je klus te klaren, die je is toevertrouwd.
Geniet van alles wat er bij komt kijken.

Tags // , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.