sep
09
2019

Laaggeletterd

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

De Week van de Alfabetisering is vandaag begonnen. 1 op de 6 Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat zijn 2,5 miljoen Nederlanders. Laaggeletterdheid betekent moeite hebben met lezen; analfabetisme is het helemaal niet kunnen lezen en schrijven.
Niet zo lang geleden heb ik als vrijwilliger geholpen bij een project met laaggeletterde medelanders. Dat gaat om mensen met een niet-westerse achtergrond, die proberen de taal onder de knie te krijgen. Maar ook “gewone” Nederlanders, voor wie lezen en schrijven niet vanzelfsprekend is.
Een leven waarin taal een rol van frustratie speelt. Ik kan het me niet voorstellen. Mijn leven bestaat uit woorden, letters, teksten. Verhalen schrijven, boeken lezen, liedteksten analyseren, het is dagelijkse kost voor mij.
Wat zou ik moeten als ik nauwelijks een tekst kan lezen, laat staan begrijpen?
Gelukkig bestaan tal van mogelijkheden om taal bij te brengen.
En gelukkig kunnen boeken ook worden voorgelezen.

Tags // , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.