jul
06
2015

Leeuwarder kerksplitsing

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

De Protestantse Gemeente in Leeuwarden is gesplitst, meldt de Leeuwarder Courant maandag. De landelijke synode van de PKN is akkoord met de splitsing. De toestemming tot de splitsing is gegeven, omdat “verzelfstandiging volgens alle betrokken instanties de enige uitweg is uit de al jaren bestaande impasse”. Aldus de krant. De algemene kerkenraad heeft het nieuws zondag aan de wijkkerken bekend gemaakt.
Het is een heel gedoe in de Protestantse Gemeente in Leeuwarden. De Pelikaankerk en de Koepelkerk zouden samen gaan fuseren tot de Protestantse Gemeente Leeuwarden, maar dat stuit tegen de borst ¬†bij verschillende kerkleden – met name bij de Koepelkerk-gemeente. Een deel van de leden van de Pelikaankerk en de oude Koepelkerk wil verder als een aparte gemeente van ‘bijzondere aard’.
Met dit ¬†besluit is een van de laatste hobbels genomen in het slepende kerkconflict. Twee jaar geleden al gaf het hoogste adviesorgaan van de Protestantse Kerk in Nederland het advies voor een “boedelscheiding” vanwege de ernstig verstoorde verhoudingen. Dat vind ik jammer, de manier waarop de protestantse kerk in Leeuwarden met zichzelf omgaat. Zeker als je het afzet tegen het principe dat de PKN een oecumenische kerk wil zijn, waarin verschillen niet worden uitvergroot, maar waarin juist wordt gewerkt aan verbinding.
Het Nederlandse kerklandschap is er een van veel verscheidenheid. Dat is niet altijd ten positieve. Veel kerken ter rechterzijde van het spectrum lijken zich vaak af te scheiden vanwege details, komma’s, randzaken; kwesties die voor buitenstaanders van ondergeschikt belang zijn voor de daadwerkelijke boodschap van genade en redding. En nu gaat de protestantse gemeente in Leeuwarden uiteen vanwege een conflict over kerkgebouwen. Voor de betrokkenen ongetwijfeld een uiting van iets dat dieper ligt dan slechts het gebouw.
Moet ik er iets over zeggen? Ik ben niet degene om een oordeel te vellen over de Leeuwarder splitsing. Maar wat zou ik het fijn vinden als de kerken inderdaad nauw gaan samenwerken of zelfs gaan fuseren. Eenheid onder hetzelfde Hoofd. En eenheid in verscheidenheid. Laten we daarmee beginnen in Leeuwarden.

Tags // , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.