aug
25
2020

Mara

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

De kennismakingsochtend op de faculteit Godgeleerdheid van de Rijksuniversteit Groningen was de eerste ontmoeting met de klasgenoten van mijn pre-master. Voor het eerst zag ik de overige zeventien cursisten. Zes mannen, twaalf vrouwen. Een vergelijkbare verdeling was voor de deeltijders en voltijders, vier mensen waren tweedejaars in de pre-master.
Eén van mijn klasgenoten heet Mara. Een naam die niet heel veel voorkomt. Desalniettemin was deze Mara naar eigen zeggen de derde met deze naam tijdens haar vorige opleiding.
Ik moest denken aan het Bijbelboek Ruth. De schoonmoeder van de hoofdpersoon heet Naömi (of Noömi, al naar gelang de Bijbelvertaling of -spelling). Na haar terugkeer van haar ballingschap in Moab, waar zij haar man en twee zonen verloor, keerde ze terug naar Bethlehem; de hongersnood waar ze voor vluchtte, was inmiddels voorbij.
Haar terugkeer baarde veel opzien, noteert de Bijbelschrijver. “Noem me niet Noömi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt.”
De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 zet in een voetnoot bij dit vers: “Noömi kan worden vertaald als ‘de gelukkige’; Mara kan worden vertaald als ‘de bittere’.”
Maar dat vond ik niet een goede openingszin voor mijn klasgenoot.

Tags // , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.