dec
19
2018

Ontkerkelijking 

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Het SCP heeft onderzocht dat de ontkerkelijking in Nederland doorzet. Driekwart van de Nederlanders zegt dat kerken weinig of niet aansluiten bij hun visie op de zin van het leven, blijkt uit het onderzoek. Twee van de drie mensen hebben weinig tot geen vertrouwen in kerken of religieuze organisaties. De afgelopen 35 jaar is het aantal Nederlanders dat zich tot die kerk rekent, gekelderd van 28 naar 9 procent. Het aantal protestanten halveerde ruimschoots, van 18 naar 6 procent.
Schokkende cijfers voor een land dat niet zo lang geleden een christelijk land was. Aan de andere kant is deze trend ook al jaren te zien, dus heel vreemd is de uitkomst van het onderzoek niet. Daar komt bij dat het aantal (kerkgaande) christenen afneemt, maar het aantal religieuzen omgekeerd evenredig lijkt toe te nemen. Het voelt een beetje als Paulus bij de Areopagus: “Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”.”
Het SCP heeft de kerkelijke staat van het land opgemaakt. Dit zijn cijfers, de interpretatie er van biedt hoop.

Handelingen 17: 22, 23
De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Tags // , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.