aug
30
2019

Onvrede transportregeling

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

De kritiek op de NS-schadevergoeding voor het treintransport naar nazi-kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt luider. Het spoorbedrijf gaat 3 oktober in gesprek met boze nakomelingen van verzetsmensen. Zij krijgen namelijk geen compensatie.
Joden, Roma en Sinti die op bevel van de Duitse bezetter door NS per spoor zijn vervoerd met het doel hen als bevolkingsgroep uit te roeien, komen volgens de huidige NS-regeling in aanmerking voor individuele compensatie. Als zij zijn overleden, geldt dit ook voor directe nabestaanden.
Een commissie onder voorzitterschap van oud-politicus Job Cohen nam in juni deze criteria op in het eindrapport. “Die afbakening paste binnen de kaders die de NS van tevoren aan de commissie heeft gesteld,” reageert Linda Verkerk, woordvoerster van de commissie. Sinds augustus kunnen mensen een claim indienen, er zijn er inmiddels 3000 binnen. Andere groepen, waarbij bijvoorbeeld geen sprake is van genocide als motief, vallen buiten de regeling. Daaronder verzetsmensen die eveneens naar de kampen werden vervoerd. Maar ook kleinkinderen van Joden die vermoord zijn, krijgen geen compensatie.

Psychologische begeleiding
Dit weekeinde organiseert de Vereniging Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffer (VBV) in Amsterdam een bijeenkomst over de NS-regeling. Cohen komt uitleg geven. Flory Neten van de VBV verwacht allereerst vragen uit de eigen Joodse achterban. “Vragen als ‘waren mijn grootouders dan niks waard’ zullen vermoedelijk uit het publiek komen.” Ook oud-verzetsorganisaties zijn aanwezig.
Henk Mreijen, voorzitter van de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers (VKV) is een van hen. “Als NS niet met een direct persoonlijk geldelijke vergoeding kan komen, maak dan bijvoorbeeld geld vrij voor psychologische begeleiding van mensen van wie de ouders in het verzet zaten en die daar nog problemen van ondervinden.”

Onderwijsprogramma
Rond half september vergadert de stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS) over de kwestie. Dat is een koepelorganisaties van vijftien organisaties van verzetsmensen, ex-kampgevangenen en vervolgden. COVVS-voorzitter Dik de Boef: “We gaan ons exacte standpunt voor het gesprek met de NS bepalen. Alle mailtjes die ik van leden heb ontvangen gaan nu hierover: iedereen voelt zich niet erkend en buitengesloten.”
Het spoorbedrijf realiseert zich dat bij elke afbakening mensen teleurgesteld zullen zijn, zegt de woordvoerder. De NS wil met het voormalige verzet in gesprek gaan over een collectieve compensatie, bijvoorbeeld een monument of onderwijsprogramma.
Nog levende Joden en Roma en Sinti, die terugkeerden uit de kampen ontvangen volgens de huidige individuele regeling 15.000 euro per persoon. Weduwen en weduwnaars krijgen 7500 euro. Zijn beide ouders overleden dan ontvangen hun kinderen dat bedrag gezamenlijk. Als zij na de oorlog zijn geboren krijgen ze 5000 euro.

Bron: Dagblad Trouw

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.