okt
29
2013

PVV-er verder als Groep-Bontes

DEN HAAG – Het Tweede Kamerlid namens de PVV Louis Bontes is uit de fractie gezet. Volgens leider Geert Wilders is er sprake van een vertrouwensbreuk. Twee weken geleden stapte Bontes uit het fractiebestuur, en uitte hij kritiek op de alleenheerschappij van de partijleider. Bontes gaat als eenmansfractie verder, en heeft aangekondigd met de PVV mee te stemmen.

Bontes, oud-politieman, is niet de eerste die vertrekt uit de PVV. Eerder al vertrokken Hero Brinkman, Wim Kortenoeven en Marcial Hernandez de fractie, evenals Jhim van Bemmel. Ook andere lokale PVV-ers zijn uit de partij gestapt.

okt
29
2013

Daniël Lohues – Hoe diep de wortels ok gaon

As de wind um ’t huus weijt
Huulend as ’n geest
Golbend deur de bomen
Blaozend as ’n beest
A’j de grond um de de bomen
Op en neer zien gaon
Dan kan ’t mar zo weden
Dat de hoogste nie blef staon

Hoge bomen kraken soms
Hoge bomen knappen soms
Hoge bomen vallen soms
Hoe diep de wortels ok gaon

As de breuk van ’n takke
Ebenwicht verteurd
Kan ’n boome heln
En dan is ’t mar zo gebeurd
As ’n bliksem inslöt
En vuur vret zich deur ’t holt
Dan giet zölfs de hoogste bome
En soms ’t hiele wold

Hoge bomen kraken soms
Hoge bomen knappen soms
Hoge bomen vallen soms
Hoe diep de wortels ok gaon
Hoge bomen kraken soms
Hoge bomen knappen soms
Hoge bomen vallen soms
Hoe diep de wortels ok gaon

Op ’n dag as ’n boome
Worden is tot grond
Gruijt daorop ’n kiempie
Waor eerst die reuze ston
Kiek en juust op die plek
Komp vaak ’n joekel weer
Die ok weer met de tied
Vallen zal ‘n keer

Hoge bomen kraken soms
Hoge bomen knappen soms
Hoge bomen vallen soms
Hoe diep de wortels ok gaon
Hoge bomen kraken soms
Hoge bomen knappen soms
Hoge bomen vallen soms
Hoe diep de wortels ok gaon

 

© Daniël Lohues, 2010

okt
28
2013

Al zou de vijgeboom niet bloeien

Al zou de vijgeboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn.
Al draagt ook de olijf geen vrucht en ontbreekt het koren op het veld
met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal,
toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal.
Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed.
‘k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed.

Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan.
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan.
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: De HERE Here is mijn kracht,
en ied’re vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht.

 

Tekst: M.C. de Groot
Muziek: A. Kousemaker
© Ars Nova/St. Kracht van Omhoog/Continental Sound

 

okt
27
2013

Zanger Lou Reed overleden

LEEUWARDEN – De Amerikaanse zanger en gitarist Lou Reed is zondag overleden. Hij is 71 jaar geworden. Waaraan Reed is overleden, is niet bekend gemaakt; afgelopen mei onderging de rocklegende een levertransplantatie.

Lou Reed was samen met John Cale de dragers van The Velvet Underground. In 1970 begon hij met een solocarrière, waarmee hij onder meer de hits Perfect Day en Walk On The Wildside scoorde. In 2011 nam Reed met Metallica het album Lulu op.

okt
26
2013

ChristenUnie wil mienskip versterken in nieuwe gemeenten

De ChristenUnie-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten

Heerenveen en De Fryske Marren start vandaag per boot. De lijsttrekkers van de ChristenUnie zetten zich in voor de versterking van de mienskip in de nieuwe gemeenten.

 

Tijdens de vaartocht met de MS Grou zijn er statements van de lijsttrekkers, discussies en een forum.

Hieraan nemen verschillende organisaties deel, zoals Fier Fryslân, het Interkerkelijk diaconaal platform in Leeuwarden, Alliade en Miks Welzijn. ChristenUnie-leider Arie Slob gaat ook mee om de campagne in de Friese gemeenten te ondersteunen.

 

De boottocht begint om 9.30 uur in Heerenveen. Het gezelschap vaart vervolgens via Akkrum naar Joure. Om 13.30 uur legt de boot aan bij de Slachtedyk, ter hoogte van Jachtwerf De Jong. Zowel in Heerenveen, Akkrum als Joure wordt geflyerd. Zangeres Petra Schreurs geeft in elke plaats een miniconcert.

 

Meer subsidie voor verenigingsleven De Fryske Marren

Sytze Holtrop, CU-lijsttrekker in De Fryske Marren maakt zich hard voor de versterking van het verenigingsleven in de nieuwe gemeente De Fryske Marren. Door de bezuinigingen van het Rijk moeten alle gemeenten bezuinigen. Voor de nieuwe gemeente De Fryske Marren gaat dat om 9 miljoen euro. Het grootste deel daarvan wordt bezuinigd in het domein ‘Maatschappij’, onder meer op het onderhoud van sportvelden, muziekonderwijs en korpsen en koren. Holtrop: “Wij willen dat de bezuinigingen eerlijker worden verdeeld tussen de domeinen Maatschappij (mensen) en Ruimte (wegen, bruggen, groenvoorzieningen).” De ChristenUnie hecht veel belang aan een actief verenigingsleven, juist ook in de nieuwe gemeente.

 

Meer geld uitstapbeleid prostituees Heerenveen

Aris Leijendekker, CU-lijsttrekker in Heerenveen, wil dat er meer geld beschikbaar komt voor het uitstapbeleid van prostituees. Volgens Leijendekker wordt het tijd om het prostitutiebeleid op de gemeentelijke agenda te zetten. Eén van de speerpunten van de CU Heerenveen is een veilige leefomgeving. “Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank of prostitutie hun vrijheid, waardigheid en uiteindelijk zichzelf kwijt te raken.” De CU Heerenveen wil dat mensen die (tegen hun wil) in de prostitutie zitten nieuwe kansen krijgen. Leijendekker: “Wij vinden het belangrijk dat ook de gemeente Heerenveen optreedt tegen mensenhandel en misstanden in de prostitutie.”

 

Actieplan tegen mensenhandel en misstanden prostitutie

ChristenUnie-leider Arie Slob overhandigt de CU-lijsttrekkers om 13.45 uur in Joure een actieplan dat speciaal is gemaakt voor gemeenten (zie bijlage). De ChristenUnie vindt dat gemeenten zich meer bewust moeten zijn van de risico’s op mensenhandel en de misstanden in de prostitutie. In het actieplan staan 25 punten waarmee gemeenten actief de strijd tegen mensenhandel en misstanden in de prostitutie kunnen aangaan. Eén van de punten in het actieplan is een uitstapprogramma voor prostituees. In steden als Leeuwarden en Heerenveen is zo’n actieplan volgens de ChristenUnie hard nodig.

 

Leeuwarden doet niet mee

De kiesvereniging van Leeuwarden ziet af van deelname aan de boottocht. In overleg met de gemeente Leeuwarden en de overige politieke partijen zijn vanwege het drama van de brand in Leeuwarden alle verkiezingsactiviteiten tot en met 26 oktober opgeschort. Daarmee wil ook de ChristenUnie respect en medeleven betonen aan de slachtoffers.

 

okt
25
2013

CCC Inc. neemt sabbatical

CCC Inc. 2013. Foto Jaap Reedijk

LEEUWARDEN – CCC Inc., Neerlands bekendste folk- en americana-groep, neemt in 2014 een sabbatical. Het afgelopen jaar was een druk jaar voor de band, met onder meer een afscheidstournee van Doe Maar, waar CCC-leden Ernst Jansz, Jan Hendriks en Joost Belinfante aan meewerkten. De concerten in Nieuw en Sint Joosland van 14 en 15 december zullen voorlopig de laatste optredens zijn. Dat heeft de band deze week op de website bekend gemaakt.

 

Foto: © Jaap Reedijk

okt
25
2013

Credo Nationale Synode 2013

DORDRECHT – Vandaag begint in Dordrecht de tweede Nationale Synode. Vrijwel alle protestantse kerken komen dit weekeinde bijeen voor onderlinge ontmoeting. Hoofdspreker prof. Bram van de Beek heeft zich op het laatste moment afgemeld, wegens de verslechterende omstandigheden rondom de chronische ziekte van zijn echtgenote.

Hieronder volgt de credo van de Synode.

 

WIJ GELOVEN IN DE LEVENDE GOD: VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST

 

God de Vader

Hij, de Schepper en de oorsprong van alle leven,

heeft ons de aarde toevertrouwd

om die te beheren en behoeden.

Ons heeft Hij ervoor bestemd

met Hem en onze medemens te leven

in trouw, in liefde en in vrede.

Maar waar wij God vergeten en verlaten

– dat doen we al sinds mensenheugenis –

verliezen we de zin van ons bestaan.

Daar maakt het kwaad zich breed,

in liefdeloosheid, ontrouw en geweld:

een wereld die gedoemd is in het oordeel te vergaan.

Toch blijft God trouw aan wat Hij schiep!

Dat spoort ons aan naast anderen te gaan staan,

in al hun moeiten klein of groot.

Aan zijn zorgende hand vertrouwen we ons toe,

zowel tijdens ons leven als in het moment van onze dood.

 

Jezus Christus

God is de Levende, die we werkelijk kennen mogen

door zijn Zoon Jezus Christus, geboren uit Israël,

in wie wij Gods verborgen hartklop horen.

Jezus is de rechtvaardige, die de wil van God heeft gedaan

en ons deze wil heeft voorgeleefd.

Hij heeft onze schuld op zich genomen en gedragen,

aan het kruis van Golgotha ons weer met God verzoend.

Zijn graf was niet het einde: Hij is opgestaan!

Daarom heeft voor ons de dood niet meer het laatste woord.

 

Sinds Pasen klinkt het evangelie voort,

het woord van omkeer tot nieuw leven.

Het verkondigt ons Gods vrede die het verstand te boven gaat.

Geen mens is meer een hopeloos geval

want in de muur van dood en schuld,

heeft Jezus een deur geopend

naar de Vader en elkaar.

Naar Hem zien we verlangend uit:

Kom, Heer Jezus, kom!

 

De Heilige Geest

Met Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort.

Hij kwam en hij komt met een regen van gaven.

Hij opent ons oog en ons hart voor Jezus

en maakt voor Hem plaats in ons leven.

De getuigenissen van profeten en apostelen,

doorademd van de Geest,

leren ons te gaan in Jezus’ spoor

om met vallen en opstaan

een leven te leven door Gods genade.

Dat brengt ons bij onze naaste

om helper te zijn waar geen helper is,

te bidden waar mensen verstomd zijn

en te spreken voor wie monddood zijn gemaakt.

 

De vreugde van dit evangelie bindt ons samen,

wij horen bij elkaar en zijn aan elkaar gegeven

in het ene lichaam van Christus, zijn kerk.

Het doet ons pijn dat die eenheid in Christus

onder ons zo gebroken is, onzichtbaar haast.

Daar kunnen we niet in berusten,

want de goede Herder heeft één kudde.

In ons land groeit de gemeenschap van hen

die komend uit de wereldwijde christenheid,

aan hun geloof enthousiast uiting geven.

Samen willen we kerk zijn in Nederland

en elkaar bemoedigen in geloof, hoop en liefde.

Wij bidden dat hiervan een sprake mag uitgaan

naar allen met wie we in gesprek zijn,

ook met hen die een andere godsdienst belijden.

Zo zijn we onderweg naar de dag

dat Jezus Christus terugkomt.

Dan zal God alle kwaad tenietdoen,

zijn vrede en gerechtigheid ons schenken:

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 

okt
24
2013

Arum

Súdwest Fryslân-20131023-00154

Hoewel ik geboren en getogen ben in Friesland, telt de provincie nog wel een aantal witte plekken voor mij. Zo was ik onlangs in Arum, een dorp onder Harlingen. De bus stopte in het centrum van dit gehucht. Praktisch voor Herberg De Gekroonde Leeuw. En voor de Hervormde Kerk.

Vanuit de tegenovergestelde richting naderde een witte Renault, gezinsmodel. Veel aan de auto was wit. Zelfs het nummerbord. Maar dat had niets met de auto zelf van doen. Nee, het waren Fransen in Arum. Behalve dat alles dus wat was aan de Renault, was ook alles Frans aan deze auto.

De auto stopte bij de Hervormde Kerk, een van de acht Rijksmonumenten die Arum rijk is. Een indrukwekkend gebouw, waar ook een begraafplaats omheen is gelegd. Dit soort kerkgebouwen maakt me altijd klein. Het woonhuis van de Eeuwige, omringd door een dodenakker.

Wat mijn aandacht trok, was overigens niet zozeer de kerk of de begraafplaats. Nee, ik werd juist naar het begin van het terrein getrokken. Een monument ter nagedachtenis aan een ramp uit 1996. Wat precies die ramp is geweest, staat niet op de steen.

Op de linkerkant van het ‘gevouwen’ monument staat de zin: Ta oantinken oan us doarpsgenoten dy’t nea werom komme binne. Maaie 1996.’ Daar moet ik het als buitenstaander mee doen. Voor de Arumers zal dit een plaatselijk trauma zijn, dat niet verder benoemd hoeft te worden.

Misschien moet ik ook niet weten wat precies de oorzaak is van deze fysieke herinnering. Als ik de namen van de acht jongens zie staan, krimpt mijn hart ineen. Acht jongelui, in de bloei van hun leven. De oudste van de groep was 36 jaar, de enige dertiger van de club. De jongste was 20 jaar.

Deze jongeren zijn niet meer teruggekomen. Ze zijn uitgezwaaid met het idee dat ze binnenkort weer terug zouden zijn. Maar het noodlot heeft toegeslagen. Ja, het noodlot? Of heeft de God van de hervormden ook nog een rol gespeeld?

Ik ken deze namen niet. Maar door het feit dat ze gebeiteld zijn in deze steen (gegrift staan in de handpalmen van God?) is dat een teken dat ze hebben bestaan. Noem mijn naam en ik besta. Oh God, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

De rest van de middag was ik enigszins van slag. In een dorp met een paar honderd inwoners – daar kent iedereen elkaar. En weet iedereen precies van een ander waar die de mosterd haalt. En daarmee ook wie deze acht mensen waren.

Ik ken deze namen niet. Maar ik kan wel hun naam noemen. Zodat ze bevestigd zijn in hun bestaan. De acht Arumse jongeren: Freerk Heslnga, Jan Hilverda, Luitzen Hoekstra, Tamme Jagersma, IJde de Jong, Frederik de Jong, Jan Koopal, Hantje Nadema.

okt
23
2013

Utrecht wijst Henk Westbroek af

Henk Westbroek wordt geen burgemeester van Utrecht. De zanger en presentator is in de strijd om het burgemeesterschap afgevallen. Volgens Westbroek heeft de benoemingscommissie hem na een gesprek met de commissaris van de koning te kennen gegeven dat hij “niet uit burgemeestershout” is gesneden.

Het burgemeesterschap is een langgekoesterde wens van Westbroek. Hij is inmiddels partijloos maar zat eerder in de lokale politiek voor Leefbaar Utrecht. Vanaf het moment dat hij zijn kandidatuur voor de opvolging van PvdA-burgemeester Wolfsen bekendmaakte, bleek hij in verschillende polls het populairst onder burgers.

okt
23
2013

Campagne per boot: van Heerenveen via Akkrum naar Joure

De ChristenUnie-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren start op zaterdag 26 oktober met een boottocht van Heerenveen, via Akkrum naar Joure. Onder het thema ‘Mienskip’ presenteren de twee lijsttrekkers speerpunten uit hun verkiezingsprogramma.

 

De kiesvereniging van Leeuwarden ziet af van deelname aan de boottocht. In overleg met de gemeente Leeuwarden en de overige politieke partijen zijn vanwege het drama van de brand in Leeuwarden alle verkiezingsactiviteiten tot en met 26 oktober opgeschort. Daarmee wil ook de ChristenUnie respect en medeleven betonen aan de slachtoffers.

 

De lijsttrekkers uit Heerenveen en De Fryske Marren stappen om 9.30 uur in Heerenveen aan boord van de MS Grou en varen vervolgens via Akkrum naar Joure, waar ze rond 13.30 uur aanleggen aan de Slachtedyk te Joure, ter hoogte van Jachtwerf de Jong. In alle plaatsen wordt geflyerd, ook wordt er een mini-concert gegeven door zangeres Petra Schreurs (Leeuwarden).

 

Tijdens de vaartocht zijn er statements van de twee lijsttrekkers:

  • Sytse Holtrop (De Fryske Marren) over subsidies voor het verenigingsleven;
  • Aris Leijendekker (Heerenveen) over het uitstapbeleid voor prostituees.

 

Actieplan tegen mensenhandel en prostitutie

ChristenUnie-leider Arie Slob zal de lijsttrekkers om 13.45 uur in Joure een actieplan tegen mensenhandel en prostitutie aanbieden. De ChristenUnie vindt dat gemeenten zich meer bewust moeten zijn van de risico’s op mensenhandel en de misstanden in de prostitutie en hiertegen moeten optreden. In het actieplan staan 25 punten waarmee gemeenten actief de strijd tegen mensenhandel en misstanden in de prostitutie kunnen aangaan. In steden als Leeuwarden en Heerenveen is dat volgens de ChristenUnie hard nodig.

 

Tijdens de vaartocht zijn er discussies en een forum rond het thema Mienskip, waaraan verschillende organisaties deelnemen, zoals Fier Fryslân, het interkerkelijk diaconaal platform in Leeuwarden en Miks Welzijn.