feb
25
2016

Februaristaking

Vandaag is de 75e herdenking van de Februaristaking. Deze arbeidersstaking vond 25 en 26 februari 1941 plaats in de Randstad; in Amsterdam en zich uitbreidde naar de Zaanstreek, Haarlem, Velsen, Hilversum en de stad Utrecht legden de burgers hun werk neer als verzet tegen de Jodenvervolgingen.

feb
24
2016

Ongeluk

Het is een jaar geleden dat ik werd geschept door een auto – bij de rotonde bij de Aegon, mijn toenmalige werkgever. Ik was bijna op het werk, maar ik zou het pand die dag niet binnengaan. Het was een bijzondere dag, waar ik lang niet alles meer van herinner. Het ongeluk zelf is niet opgeslagen in mijn geheugen.

feb
23
2016

Portfolio

Het leuke van het bijhouden van een dagelijks blog, is het opbouwen van een heus portfolio. Elke dag een stukje, dat zijn zeven stukjes per week, dat zijn 365 stukjes per jaar. Elke dag een handvol woorden, dat is na verloop van tijd een behoorlijke berg woorden. Het dagelijks publiceren betekent ook dat je langzamerhand je eigen weg beschrijft.

feb
22
2016

Psalm 150

Vorige week werd in de Morgenster de vergadering van de classis gehouden. Een voortgezette vergadering, want de avond in januari bleek te kort voor alle te bespreken onderwerpen. Bij beide avonden mocht ik de samenkomst openen met Bijbellezen en gebed.

feb
21
2016

Boek: Nico ter Linden – En dan nog dit

Nico ter Linden is een van Neerlands bekendste dominees, mede dankzij zijn werk als informeel hofpredikant voor de Oranjes. Afgelopen week verscheen ‘En dan nog dit’, een verantwoording over zijn geloofsleven. Een dun boekje, makkelijk leesbaar. Geheel in de stijl van de hervormde voorganger.

feb
20
2016

Harm Smeenge

Voor een afspraak moest ik in Meppel zijn. Ik reisde met het openbaar vervoer, de locatie van de afspraak was op loopafstand van het station. De wandeltocht leidde me onder meer langs het Wilhelminapark, vernoemd naar onze voormalige vorstin en ‘moeder des vaderlands’. Het park is opgesierd met een beeld voor Harm Smeenge, een liberaal politicus. Ik zou het bij deze constatering gelaten kunnen hebben, ware het niet dat ik “iets” heb met de geboren Drent.

feb
19
2016

Bildts

Vandaag is aan Lutz Jacobi een petitie overhandigd, een aanvraag voor erkenning van het Bildts als minderheidstaal. De Friezin Jacobi is vice-voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken. Als het aan de gemeente Het Bildt ligt, voegt minister Ronald Plasterk de Bildtse taal toe aan de lijst van beschermde talen in het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden van de Raad van Europa. Omdat de gemeente in 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Waadhoeke kan zij het Bildts niet zelf blijven beschermen.

feb
18
2016

Niveaus eindexamen

Staatssecretaris Sander Dekker (VVD, Onderwijs) heeft bedacht om leerlingen op een hoger niveau eindexamen te laten doen, mits ze goed zijn in dit vak. Het past natuurlijk volledig de ideologie van de VVD-bewindspersoon, om excellente leerlingen (net als excellente scholen) te stimuleren in hun goede gedrag. Wat je ruimschoots beheerst, moet ook ruimschoots getoetst worden. Inzetten op je talenten, je kwaliteiten, je gaven.

feb
17
2016

OV-chipkaart

Plots slaat de schrik om mijn hart: ik weet niet waar mijn OV-chipkaart is. En ik sta al met mijn goeie gedrag bij de bushalte. Dit weekend overnacht ik elders, een logeerpartij pur sang. Als ik een nacht ergens anders verblijf, ga ik per bus naar het station. Daarmee voorkom ik dat mijn fiets die donkere uren op het station moet verblijven.

feb
16
2016

Margot

Het zou vandaag de 90e verjaardag zijn geweest van Margot Frank, ware het niet dat dit meisje op 19-jarige leeftijd om het leven kwam. Samen met haar drie jaar jongere zus Anne stierf zij in concentratiekamp Bergen-Belsen, nadat ze hier naar toe waren gestuurd vanuit vernietigingskamp Auschwitz. Een exacte sterfdatum weten we niet, we vermoeden dat de beide zusjes eind februari, begin maart 1945 door uitputting en ziekte om het leven zijn gekomen. Geen actieve moord door vergassing, wel door nalatigheid.