okt
28
2013

Al zou de vijgeboom niet bloeien

Al zou de vijgeboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn.
Al draagt ook de olijf geen vrucht en ontbreekt het koren op het veld
met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal,
toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal.
Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed.
‘k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed.

Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan.
Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan.
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: De HERE Here is mijn kracht,
en ied’re vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht.

 

Tekst: M.C. de Groot
Muziek: A. Kousemaker
© Ars Nova/St. Kracht van Omhoog/Continental Sound

 

okt
27
2013

Zanger Lou Reed overleden

LEEUWARDEN – De Amerikaanse zanger en gitarist Lou Reed is zondag overleden. Hij is 71 jaar geworden. Waaraan Reed is overleden, is niet bekend gemaakt; afgelopen mei onderging de rocklegende een levertransplantatie.

Lou Reed was samen met John Cale de dragers van The Velvet Underground. In 1970 begon hij met een solocarrière, waarmee hij onder meer de hits Perfect Day en Walk On The Wildside scoorde. In 2011 nam Reed met Metallica het album Lulu op.

okt
26
2013

ChristenUnie wil mienskip versterken in nieuwe gemeenten

De ChristenUnie-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten

Heerenveen en De Fryske Marren start vandaag per boot. De lijsttrekkers van de ChristenUnie zetten zich in voor de versterking van de mienskip in de nieuwe gemeenten.

 

Tijdens de vaartocht met de MS Grou zijn er statements van de lijsttrekkers, discussies en een forum.

Hieraan nemen verschillende organisaties deel, zoals Fier Fryslân, het Interkerkelijk diaconaal platform in Leeuwarden, Alliade en Miks Welzijn. ChristenUnie-leider Arie Slob gaat ook mee om de campagne in de Friese gemeenten te ondersteunen.

 

De boottocht begint om 9.30 uur in Heerenveen. Het gezelschap vaart vervolgens via Akkrum naar Joure. Om 13.30 uur legt de boot aan bij de Slachtedyk, ter hoogte van Jachtwerf De Jong. Zowel in Heerenveen, Akkrum als Joure wordt geflyerd. Zangeres Petra Schreurs geeft in elke plaats een miniconcert.

 

Meer subsidie voor verenigingsleven De Fryske Marren

Sytze Holtrop, CU-lijsttrekker in De Fryske Marren maakt zich hard voor de versterking van het verenigingsleven in de nieuwe gemeente De Fryske Marren. Door de bezuinigingen van het Rijk moeten alle gemeenten bezuinigen. Voor de nieuwe gemeente De Fryske Marren gaat dat om 9 miljoen euro. Het grootste deel daarvan wordt bezuinigd in het domein ‘Maatschappij’, onder meer op het onderhoud van sportvelden, muziekonderwijs en korpsen en koren. Holtrop: “Wij willen dat de bezuinigingen eerlijker worden verdeeld tussen de domeinen Maatschappij (mensen) en Ruimte (wegen, bruggen, groenvoorzieningen).” De ChristenUnie hecht veel belang aan een actief verenigingsleven, juist ook in de nieuwe gemeente.

 

Meer geld uitstapbeleid prostituees Heerenveen

Aris Leijendekker, CU-lijsttrekker in Heerenveen, wil dat er meer geld beschikbaar komt voor het uitstapbeleid van prostituees. Volgens Leijendekker wordt het tijd om het prostitutiebeleid op de gemeentelijke agenda te zetten. Eén van de speerpunten van de CU Heerenveen is een veilige leefomgeving. “Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank of prostitutie hun vrijheid, waardigheid en uiteindelijk zichzelf kwijt te raken.” De CU Heerenveen wil dat mensen die (tegen hun wil) in de prostitutie zitten nieuwe kansen krijgen. Leijendekker: “Wij vinden het belangrijk dat ook de gemeente Heerenveen optreedt tegen mensenhandel en misstanden in de prostitutie.”

 

Actieplan tegen mensenhandel en misstanden prostitutie

ChristenUnie-leider Arie Slob overhandigt de CU-lijsttrekkers om 13.45 uur in Joure een actieplan dat speciaal is gemaakt voor gemeenten (zie bijlage). De ChristenUnie vindt dat gemeenten zich meer bewust moeten zijn van de risico’s op mensenhandel en de misstanden in de prostitutie. In het actieplan staan 25 punten waarmee gemeenten actief de strijd tegen mensenhandel en misstanden in de prostitutie kunnen aangaan. Eén van de punten in het actieplan is een uitstapprogramma voor prostituees. In steden als Leeuwarden en Heerenveen is zo’n actieplan volgens de ChristenUnie hard nodig.

 

Leeuwarden doet niet mee

De kiesvereniging van Leeuwarden ziet af van deelname aan de boottocht. In overleg met de gemeente Leeuwarden en de overige politieke partijen zijn vanwege het drama van de brand in Leeuwarden alle verkiezingsactiviteiten tot en met 26 oktober opgeschort. Daarmee wil ook de ChristenUnie respect en medeleven betonen aan de slachtoffers.

 

okt
25
2013

CCC Inc. neemt sabbatical

CCC Inc. 2013. Foto Jaap Reedijk

LEEUWARDEN CCC Inc., Neerlands bekendste folk- en americana-groep, neemt in 2014 een sabbatical.

okt
25
2013

Credo Nationale Synode 2013

DORDRECHT Vandaag begint in Dordrecht de tweede Nationale Synode. Vrijwel alle protestantse kerken komen dit weekeinde bijeen voor onderlinge ontmoeting. Hoofdspreker prof. Bram van de Beek heeft zich op het laatste moment afgemeld, wegens de verslechterende omstandigheden rondom de chronische ziekte van zijn echtgenote.
Hieronder volgt de credo van de Synode.

okt
24
2013

Arum

Súdwest Fryslân-20131023-00154

Hoewel ik geboren en getogen ben in Friesland, telt de provincie nog wel een aantal witte plekken voor mij. Zo was ik onlangs in Arum, een dorp onder Harlingen. De bus stopte in het centrum van dit gehucht. Praktisch voor Herberg De Gekroonde Leeuw. En voor de Hervormde Kerk.

Vanuit de tegenovergestelde richting naderde een witte Renault, gezinsmodel. Veel aan de auto was wit. Zelfs het nummerbord. Maar dat had niets met de auto zelf van doen. Nee, het waren Fransen in Arum. Behalve dat alles dus wat was aan de Renault, was ook alles Frans aan deze auto.

De auto stopte bij de Hervormde Kerk, een van de acht Rijksmonumenten die Arum rijk is. Een indrukwekkend gebouw, waar ook een begraafplaats omheen is gelegd. Dit soort kerkgebouwen maakt me altijd klein. Het woonhuis van de Eeuwige, omringd door een dodenakker.

Wat mijn aandacht trok, was overigens niet zozeer de kerk of de begraafplaats. Nee, ik werd juist naar het begin van het terrein getrokken. Een monument ter nagedachtenis aan een ramp uit 1996. Wat precies die ramp is geweest, staat niet op de steen.

Op de linkerkant van het ‘gevouwen’ monument staat de zin: Ta oantinken oan us doarpsgenoten dy’t nea werom komme binne. Maaie 1996.’ Daar moet ik het als buitenstaander mee doen. Voor de Arumers zal dit een plaatselijk trauma zijn, dat niet verder benoemd hoeft te worden.

Misschien moet ik ook niet weten wat precies de oorzaak is van deze fysieke herinnering. Als ik de namen van de acht jongens zie staan, krimpt mijn hart ineen. Acht jongelui, in de bloei van hun leven. De oudste van de groep was 36 jaar, de enige dertiger van de club. De jongste was 20 jaar.

Deze jongeren zijn niet meer teruggekomen. Ze zijn uitgezwaaid met het idee dat ze binnenkort weer terug zouden zijn. Maar het noodlot heeft toegeslagen. Ja, het noodlot? Of heeft de God van de hervormden ook nog een rol gespeeld?

Ik ken deze namen niet. Maar door het feit dat ze gebeiteld zijn in deze steen (gegrift staan in de handpalmen van God?) is dat een teken dat ze hebben bestaan. Noem mijn naam en ik besta. Oh God, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

De rest van de middag was ik enigszins van slag. In een dorp met een paar honderd inwoners – daar kent iedereen elkaar. En weet iedereen precies van een ander waar die de mosterd haalt. En daarmee ook wie deze acht mensen waren.

Ik ken deze namen niet. Maar ik kan wel hun naam noemen. Zodat ze bevestigd zijn in hun bestaan. De acht Arumse jongeren: Freerk Heslnga, Jan Hilverda, Luitzen Hoekstra, Tamme Jagersma, IJde de Jong, Frederik de Jong, Jan Koopal, Hantje Nadema.

okt
23
2013

Utrecht wijst Henk Westbroek af

Henk Westbroek wordt geen burgemeester van Utrecht. De zanger en presentator is in de strijd om het burgemeesterschap afgevallen. Volgens Westbroek heeft de benoemingscommissie hem na een gesprek met de commissaris van de koning te kennen gegeven dat hij “niet uit burgemeestershout” is gesneden.

Het burgemeesterschap is een langgekoesterde wens van Westbroek. Hij is inmiddels partijloos maar zat eerder in de lokale politiek voor Leefbaar Utrecht. Vanaf het moment dat hij zijn kandidatuur voor de opvolging van PvdA-burgemeester Wolfsen bekendmaakte, bleek hij in verschillende polls het populairst onder burgers.

okt
23
2013

Campagne per boot: van Heerenveen via Akkrum naar Joure

De ChristenUnie-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren start op zaterdag 26 oktober met een boottocht van Heerenveen, via Akkrum naar Joure. Onder het thema ‘Mienskip’ presenteren de twee lijsttrekkers speerpunten uit hun verkiezingsprogramma.

 

De kiesvereniging van Leeuwarden ziet af van deelname aan de boottocht. In overleg met de gemeente Leeuwarden en de overige politieke partijen zijn vanwege het drama van de brand in Leeuwarden alle verkiezingsactiviteiten tot en met 26 oktober opgeschort. Daarmee wil ook de ChristenUnie respect en medeleven betonen aan de slachtoffers.

 

De lijsttrekkers uit Heerenveen en De Fryske Marren stappen om 9.30 uur in Heerenveen aan boord van de MS Grou en varen vervolgens via Akkrum naar Joure, waar ze rond 13.30 uur aanleggen aan de Slachtedyk te Joure, ter hoogte van Jachtwerf de Jong. In alle plaatsen wordt geflyerd, ook wordt er een mini-concert gegeven door zangeres Petra Schreurs (Leeuwarden).

 

Tijdens de vaartocht zijn er statements van de twee lijsttrekkers:

  • Sytse Holtrop (De Fryske Marren) over subsidies voor het verenigingsleven;
  • Aris Leijendekker (Heerenveen) over het uitstapbeleid voor prostituees.

 

Actieplan tegen mensenhandel en prostitutie

ChristenUnie-leider Arie Slob zal de lijsttrekkers om 13.45 uur in Joure een actieplan tegen mensenhandel en prostitutie aanbieden. De ChristenUnie vindt dat gemeenten zich meer bewust moeten zijn van de risico’s op mensenhandel en de misstanden in de prostitutie en hiertegen moeten optreden. In het actieplan staan 25 punten waarmee gemeenten actief de strijd tegen mensenhandel en misstanden in de prostitutie kunnen aangaan. In steden als Leeuwarden en Heerenveen is dat volgens de ChristenUnie hard nodig.

 

Tijdens de vaartocht zijn er discussies en een forum rond het thema Mienskip, waaraan verschillende organisaties deelnemen, zoals Fier Fryslân, het interkerkelijk diaconaal platform in Leeuwarden en Miks Welzijn.

okt
23
2013

Bruce Springsteen – Outlaw Pete

He was born a little baby on the Appalachian Trail
At six months old he´d done three months in jail
He robbed a bank in his diapers
and little bare baby feet
All he said was ”Folks my name is Outlaw Pete”
I’m Outlaw Pete, I’m Outlaw Pete,
can you hear me?

At 25 a Mustang pony he did steal
And he rode her ‘round and
‘round on heaven’s wheel
Father Jesus I’m an Outlaw, killer and a thief
And i slow down only to sow my grief
I’m Outlaw Pete, I’m Outlaw Pete,
can you hear me?

He cut his trail of tears across the countryside
And where he went women wept and men died

One night he awoke from a vision of his own death
Saddled his pony and rode out deep into the West
Married a Navajo girl and settled down on the res.
And as the snow fell he held their beautiful
daughter to his chest
I’m Outlaw Pete, I’m Outlaw Pete,
can you hear me?
Can you hear me? Can you hear me?

Out of the East on an Irish
stallion came bounty hunter Dan
His heart quickened and burdened
by the need to get his man
He found Pete peacefully fishing by the river
Pulled his gun anf got the drop
He said ”Pete, you think you’ve
changed but you have not”

He cocked his pistol pulled
the trigger and shouted, ”Let it start”
Pete drew a knife from his boot, threw it,
And pierced Dan through the heart
Dan smiled as he lay in his own
blood dying in the sun
Whispered in Pete’s ear ”We cannot
undo these things we’ve done”
You’re Outlaw Pete, You’re Outlaw Pete,
can you hear me?
Can you hear me? Can you hear me?

For forty days & nights Pete
rode and did not stop
Till he sat high upon an icy mountaintop
He watched a hawk on a desert
updraft, slip & slide
Moved to the edge and dug his
spurs deep into his pony’s side

Some say Pete and his pony
vanished over the edge
And some say they remain frozen
high up on that icy ledge
A young Navajo girl washes in the river,
her skin so fair
And braid’s a piece of Pete’s
buckskin chaps into her hair
Outlaw Pete, Outlaw Pete, can you hear me?
Can you hear me? Can you hear me?
Can you hear me?
Can you hear me? Can you hear me?

 

© Bruce Springsteen, 2009

okt
22
2013

Ernst Jansz – Het laatste verhaal

Er stond een oude man naast zijn boot. Hij keek uit over de zee.
Daar kwam een kraai. Hij ging zitten op de boot en zei:
‘Als de zon wil droogt de zee op.’
De oude man zei niets.