mei
18
2016

Pisistratos

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Het eindexamen is in volle gang, en wie dacht dat zoiets alleen goed is voor de middelbare scholieren, komt bedrogen uit. Ook voor “gewone” mensen is zo’n eindexamen bijzonder leerzaam. Of althans, laat ik voor mezelf spreken: ik steek er nog wel wat van op. Onder meer het Friesch Dagblad besteedt ruimschoots aandacht aan de eindexamens; vandaag aandacht voor het VWO-examen Geschiedenis, dat gisteren werd gehouden. Met een vraaggesprek met Herman de Haan, geschiedenis-docent en decaan aan het Bornego College in Joure.
In het VWO-examen Geschiedenis was dinsdag onder meer aandacht voor ‘Het bewind van alleenheerser Pisistratos’. De christelijke krant haalt één vraag uit deze proeve van bekwaamheid. Ik citeer: “Vraag 2: Enkele gegevens over Athene tijdens het bewind van de alleenheerser Pisistratos in de zesde eeuw voor Christus: 1 Pisistratos ondersteunde arme boeren door hun geld te geven om te investeren in het opzetten van handel in olijfolie of wijn; 2 Pisistratos handhaafde de indeling van de burgers van Athene in vier vermogensklassen, waarbij voor het eerst rekening werd gehouden met inkomsten in plaats met geboorte; 3 Pisistratos bepaalde dat door hem aangewezen rondreizende rechters de lokale rechtspraak van de adel overnamen.
Er wordt beweerd dat door deze drie maatregelen de invoering van de democratie in de Atheense stadstaat vergemakkelijkt werd. Toon dit aan door aan te geven:
– welk gemeenschappelijk doel Pisistratos met deze drie maatregelen had en
– waardoor dit de invoering van de democratie in de Atheense stadstaat vergemakkelijkte.

Antwoord
Kern van een juist antwoord is:
* De drie maatregelen hadden als gemeenschappelijk doel de macht van de adel te verkleinen
* wat de invoering van democratie vergemakkelijkte omdat de boeren/burgers minder afhankelijk werden van de adel / hun eigen stem konden horen.”

Waarvan akte. Zo steek je nog wel eens wat op. Reden genoeg om ook eens op internet rond te neuzen over Pisistratos. Volgens Wikipedia beweerde Pisistratos af te stammen van het koningshuis der Neleïden dat volgens Homerus over Pylos regeerde, en waarvan Nestor de voornaamste vertegenwoordiger was. En deze politicus pleegde tot tweemaal toe een staatsgreep.
Volledigheidshalve meldt Wikipedia over de politiek van Pisistratos: Met zijn militie en een korps huurlingen onderdrukte Pisistratus weliswaar de politieke vrijheid te Athene, maar anderzijds was zijn regeringsperiode een tijd van grote economische en culturele bloei voor Attica. Zijn hoofddoel was het gewone volk van Athene aan de dominantie van de adel onttrekken, door het voor te bereiden op zijn toekomstige taak in het democratische polis-bestuur.
Ik had graag in het examenjaar van het VWO gezeten, dit jaar. Me verdiepen in de Atheense dictator. Maar ja, die tijd kan ik niet inhalen. Ik moet het doen met wat ons wordt toegeworpen via de (traditionele) media. Overigens is daar niks mis mee.
Zolang je er maar open voor staat.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.