dec
31
2017

Poging tot jaaroverzicht ’17

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten, JournalistFrits, Modern Times

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

Deze laatste woorden uit Psalm 90 zullen vanavond in veel protestantse gezinnen te horen zijn. Zo ging het ook bij ons thuis. Een mooi lied om het kalenderjaar mee af te sluiten. In vertrouwen naar het nieuwe jaar.
Wat voor jaar is het geweest? Wat maakte dat het afgelopen kalenderjaar daadwerkelijk tot 2017 werd? Heeft dat met werk te maken? Aan het begin van dit jaar werkte ik via uitzendbureau Randstad bij NUON, als medewerker klantenservice. Dat eindigde, ook wat sneller dan van tevoren was begroot. De dag dat ik de deur aan de Melkemastate achter me dicht deed, solliciteerde ik bij Smartcenter. Via dit payrollbedrijf werk ik sinds eind april bij InterGamma, als webcare-medewerker.
Sinds half oktober heb ik een dubbele baan, nu ik ook werkzaam ben bij NDC Mediagroep. Als webredacteur, waarbij ik met een team collega’s de 112-berichtgeving verzorg op de weekbladen van NDC.
En wat betreft het kerkenwerk. Het hele jaar 2017 was ik voorzitter van de kerkenraad pastoraat, de Gideonsbende, de knokploeg met de geestelijke verantwoordelijkheid voor de kerkelijke gemeente waar ik bij hoor. Op z’n minst leerzaam, om de vergaderingen goed vorm te geven.
Dit jaar heb ik ook een verdiepingsslag gemaakt met het kloosterleven. Ik ben tien dagen in Westmalle geweest, waar ik als gast werd opgenomen in de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart. Ook sprak ik met enkele broeders van kloosters in Nederland, ter oriëntatie op een eventueel leven als monnik. Of kan het monastieke leven ook in mijn “wereldse” bestaan worden uitgevoerd? Ik weet het nog niet.
Witte Donderdag werd in Leeuwarden The Passion opgevoerd, een hedendaagse uitvoering van het lijdensverhaal van Jezus.
Bob Dylan trad driemaal op in Nederland, tijdens de Paasdagen. Tussen mei en september hing zijn tentoonstelling Face Value in Museum De Fundatie in Zwolle. Zijn Nobel Lecture leverde hij in tijdens het Pinksterweekend, en de tekst is in een bibliofiel boekje uitgegeven. Zijn zogenaamde gospelperiode is vervat in een deel van The Bootleg Series, als Trouble No More.
Tom Petty overleed, een van de halfbroers van de Traveling Wilburys.
In Paasloo werd voor de twintigste en voor de laatste keer het E&R-project gedaan.
We hebben in Sape Braaksma een nieuwe predikant gevonden, om De Morgenster te hoeden.
Maar ik vergeet nog tal van onderwerpen. Grote onderwerpen, kleine kattebelletje. Zo’n jaaroverzicht doet altijd tekort aan hoe het afgelopen jaar is geweest. Veel onderwerpen die op dit blog zijn beschreven, worden nu niet genoemd. Nog meer onderwerpen zijn überhaupt niet ter sprake geweest.
Terugkijken is wel goed om te doen, om te weten waar je mee bezig bent geweest. En waar je vandaan komt. Dat ik niet alles nu noem, doet aan het geschevene niet tekort. Immers, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, om een oude Romeinse stadhouder te citeren.
Om met Huub Oosterhuis te eindigen:

Jij, enige ware, geef kracht en bestemming
aan de werken van onze handen.

Dat ze stand zullen houden. Geef richting
aan het werk van mijn handen.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Tags // , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.