sep
19
2022

Preek bij afscheid Elizabeth

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

Tijdens de begrafenisdienst van koningin Elizabeth in Westminster Abbey, droeg aartsbisschop Justin Welby de preek voor. Hij sprak zijn bewondering uit voor de manier waarop de koningin op God vertrouwde en het voorbeeld van Jezus volgde door haar ‘liefdevolle dienstbaarheid’. Maar ook waarschuwde hij de leiders die hun functie vervullen terwijl zij zich aan macht vastklampen. ‘Zij zullen worden vergeten’. Hieronder zijn volledige preek.

Het patroon voor vele leiders is om tijdens hun leven bejubeld te worden, alleen om na hun dood vergeten te worden. Het patroon voor allen die God dienen, beroemd of niet, gerespecteerd of genegeerd, is dat de dood de poort naar de heerlijkheid is.
Tijdens de radiouitzending op haar 21e verjaardag, verklaarde Hare Majesteit met nu beroemde woorden dat haar hele leven toegewijd zou zijn aan het dienen van de natie en de Gemenebest. Zelden wordt zo’n belofte zo goed ingelost. Slecht weinig leiders wordt zoveel liefde getoond zoals wij nu aanschouwen.

Dienstbaarheid
Jezus – die in onze schriftlezing Zijn discipelen vertelde niet hóe ze moesten volgen, maar Wíe – zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Het voorbeeld dat Hare Majesteit stelde was niet ingegeven door haar positie of haar ambitie, maar door Wie zij volgde. Ik weet dat Zijne Majesteit hetzelfde geloof en dezelfde hoop in Jezus Christus heeft als zijn moeder, hetzelfde plichtsbesef en gevoel voor dienstbaarheid.
In 1953 begon de koningin haar kroning met een stil gebed, hier bij het hoogaltaar. Zij betuigde haar trouw aan God voordat iemand trouw aan haar betuigde. Haar dienstbaarheid aan zovelen in deze natie, de Gemenebest en de wereld was gegrondvest op haar navolging van Christus, God zelf, Die zei dat Hij ‘niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen’.
Mensen die een liefdevolle dienstbaarheid tonen zijn zeldzaam in alle lagen van de bevolking. Leiders die liefdevolle dienstbaarheid tonen zijn zelfs nog zeldzamer. Maar in alle gevallen zijn zij die dienen geliefd. Zij die zich vastklampen aan macht en privileges worden vergeten.

Schijnwerpers
Het verdriet van vandaag, dat niet alleen gevoeld wordt door de familie van de koningin, maar in de gehele natie, de hele Gemenebest en de wereld, komt voort uit haar veelomvattende leven en haar liefdevolle dienstbaarheid, die ons nu ontvallen zijn.
Ze was vreugdevol, ze was er voor velen en raakte een veelvoud aan levens.
Wij bidden in het bijzonder voor haar hele familie, die rouwt zoals elke familie tijdens een begrafenis – waaronder zovele families die zelf onlangs iemand hebben verloren. Maar in het geval van deze familie moeten zij rouwen in de felste schijnwerpers.
Moge God hun droefheid wegnemen, moge de leemte die in hun levens achterblijft gemarkeerd worden door herinneringen aan vreugde en leven.
Tijdens de lockdown die naar aanleiding van het coronavirus werd ingesteld, hield Hare Majesteit een toespraak die eindigde met: ‘wij zullen elkaar weer ontmoeten’, woorden van hoop uit een lied van Vera Lynn. Christelijke hoop betekent een vast vertrouwen in dingen die wij nog niet kunnen zien.

Voorbeeld
Christus rees op uit de dood en biedt aan allen het leven: overvloedig leven nu en leven met God in eeuwigheid. Zoals het kerstlied zegt: ‘waar zachtmoedige zielen Hem ontvangen zullen, daar zal Christus binnengaan.’
Wij zullen allen het genadige oordeel van God ontvangen. Wij kunnen allen delen in de hoop van de koningin die haar dienstbare leiderschap in leven en dood inspireerde.
Dienst tijdens het leven, hoop tijdens de dood. Allen die het voorbeeld van de koningin volgen en haar inspiratie van vertrouwen en geloof in God, kunnen met haar zeggen: ‘wij zullen elkaar weer ontmoeten’.

Bron: Nederlands Dagblad

Tags // , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.