mei
14
2018

Psalm 87

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Van Sion zal het heten: ieder is daar geboren.

Zij zingen dansend hun reidans: al mijn bronnen ontspringen in u.

Door Hem op zijn heilige bèrgen gegróndvest: *
Jawhe koos zich de poorten van Sion
boven alle woningen Jákobs.

Majesteitelijk draagt gij uw náam: *
de stad Góds.

Ik tel Rachab en Babel als bij mij behorend,
en zie: Filistea en Tỳrus, ook Núbië: *
‘Een die daar is gebóren!’

Van Sion zal het heten:
‘Ièder is daar gebóren.’ *
De Allerhoogste – Hij schiep haar bestánd

Jawhe tekent het aan bij de nàamlijst der vólken: *
‘Een die daar is gebóren.’

En zij zingen, dànsend hun réidans: *
‘Al mijn bronnen ontspringen in ú.’

Eer zij de hèerlijkheid Góds: *
Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zo was het in den beginne,
zo zij het thàns en voor ímmer; *
tot in d eeeuwen der eeuwen. Ámen.

Uit: Het boek der psalmen / uit het Hebreeuws vert. door Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde ; getoonzet door Benedictijner en Cisterciënzer monniken ; Katholieke Bijbelstichting
(C) tekst: 1972 dr. I.G.M. Gerhardt/dr. M.H. Van der Zeyde, vierde verbeterde druk 1997

Tags // , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.