okt
24
2015

Psalmen

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Maken de Psalmen hun comeback in de kerken? Het lijkt haast wel of de Psalmen herintreden bij een bepaalde groep kerken. Niet bij de rechterflank van de (gereformeerde) kerk. Daar wordt nog steeds gezongen uit het bij uitstek Joodse liedbundel. Soms om hele noten en de berijming van Petrus Datheen. Soms op de versies zoals in het Liedboek voor de Kerken (versie-1973) of de vrijgemaakte berijming.
Steeds meer kerken uit de kleine gereformeerde oecumene (de Nederlands-gereformeerde, christelijk-gereformeerde en vrijgemaakt-gereformeerde kerken) omarmen de bundels van Opwekking en het Liedboek. Op zich niks mis mee, want de opdracht luidt immers om voor de HEERE een nieuw lied te zingen.Een nieuw lied, psalmen, hymnen of geestelijke liederen.
En toch, de Psalmen treden opnieuw in. Voor een deel via het Psalmen Voor Nu-project en The Psalm Project. De nieuwtestamentische versies in Levensliederen die David Heek en René Barkema maken van de psalmen. Wellicht komt het ook door het werk van Sons Of Korah. Heel erg misschien zelfs door het succes van Ken Je Mij?, een lied van Trijntje Oosterhuis; het is een tekst van haar vader Huub, die psalm 139 opnieuw vertaalde.
Daar komt nu een nieuwe Psalmen-vertaling bij: De Nieuwe Psalmberijming, die over twee weken in de Eben Haëzerkerk te Apeldoorn wordt gepresenteerd. Het is bij geval dat diezelfde avond een Amerikaanse christen optreedt in Carré.
Ik ben blij met de her-introductie van de Psalmen. Met deze liederen is namelijk niks mis. Sterker nog, als er al liederen zijn die een streepje voor hebben, zijn het de Psalmen wel. Terecht schrijft dominee S.P. Roosendaal in zijn voorwoord dat Jezus de Psalmen in zijn hart droeg. ‘[Jezus] putte eruit en gebruikte de Psalmen om zijn vragen en vreugde onder woorden te brengen,’ aldus de christelijk-gereformeerde predikant van Nieuwe Pekela.
En zo is het. Reden genoeg om weer “ouderwets” Psalmen te zingen.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.