okt
30
2022

Regula Benedicti

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Op de nieuwssite Nu.nl staat een verhaal over ‘de agendahedonist‘.
Agendahedonisten zijn vooral hoogopgeleide twintigers en dertigers die in de Randstad wonen. Ze benaderen hun vrije tijd net zo planmatig als hun werkdagen, die ze indelen met schema’s, doelen en planningen. Vrije uren timmeren ze dicht met afspraken en activiteiten die een doel op zich zijn.
De site geeft tips om het agendahedonisme te voorkomen. Leuke tips. Maar niet per se nieuw. Je kunt ook de Regel van Benedictus lezen. Wikipedia vat die Regula Benedicti als volgt samen:
Benedictus bewerkte een eerdere anonieme Regula Magistri. Zijn aanpassingen munten uit door mildheid. In plaats van zich te verliezen in details over bijvoorbeeld de vormen van ascese, legde Benedictus de grote lijnen vast van een leven in balans gewijd aan contemplatie, gebed, de viering van de eucharistie en eenvoudige arbeid. De regel creëert een duidelijke indeling van de dag waarin activiteit en bezinning elkaar afwisselen. Behalve een document dat zowel het dagelijkse leven als de spiritualiteit van het kloosterleven diepgaand heeft beïnvloed, is deze regel ook interessant vanwege de deels sterk juridische aard ervan. De beschrijving van Benedictus’ leven, en speciaal zijn optreden als geestelijk leider van zijn kloostergemeenschap in de Dialogen van paus Gregorius de Grote, maakte velen nieuwsgierig naar de regel, ook al stipte Gregorius zelf de regel slechts terloops aan. Vanaf het einde van de 7e eeuw duikt de regel eerst in Engeland en Ierland op. Van daaruit wordt de regel over heel Europa verbreid. Karel de Grote bepaalde dat de Regula Benedicti de enige kloosterregel zou zijn in diens rijk. Een van de oudste handschriften van de regel bevindt zich in de Abdij van Sankt Gallen.
Met formuleringen als ora et labora, bid en werk —hoewel in de Regula niet letterlijk zo te vinden—, met de bepalingen over het zevenmaal per dag bidden van getijden en door de sfeer van studie heeft de Regel van Benedictus de Europese cultuur in de middeleeuwen en lang erna wezenlijk mee gevormd. Benedictus’ regel maakt geordend leven tot de basis van en het model voor religieus leven. Ook nu putten velen inspiratie uit de levensopvatting die deze leefregel bevat. Zelfs managers scholen zich in benedictijns leiderschap.

Tags // , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.