mrt
12
2021

Rein Veenboer

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Bijna veertig jaar werkte Rein Veenboer als studentenpastor. Dertig jaar daarvan trok hij op met Leeuwarder studenten. Dit jaar nam hij afscheid. “Ik heb altijd de kerk willen verbinden met de wereld.”
Als studentenpastor richtte Rein Veenboer (66) zich nooit expliciet op christelijke studenten. Hij sprak zelden over God, nam ze niet mee naar de kerk en hij bad niet met ze – tenzij ze daar zelf om vroegen. Hij probeerde zijn studenten te vormen tot zelfstandig nadenkende en verantwoordelijke burgers.
“Ik werkte in een niet-kerkelijke omgeving; als een soort buitenkerkelijk predikant. En dat moet je niet minder achten dan een predikant in de kerk; het is heel belangrijk werk. Het studentenbestaan draait niet alleen om de persoonlijke vraagjes over relaties of coronakwesties. Als student ben je op een punt in je leven dat je gaat bedenken hoe je in deze wereld wilt staan. Ik vind het heel leuk en belangrijk om de studenten te helpen dat te ontdekken. Maar daarbij vroeg ik nooit naar de kerkelijke achtergrond. Het gaat me om de mens. Soms kwam de geloofsvraag ter sprake, vaak ook niet.”
Je kracht als mens in een samenleving zit niet in je ratio of in je slimmigheid, maar in je manier van werken en in je omgang met anderen, bracht Veenboer zijn studenten bij. “Ik heb altijd de kerk heel nadrukkelijk willen verbinden met wat er in de wereld gaande is. Die twee zaken, de kerk en de wereld, kun je niet los van elkaar zien. Je kunt dat misschien het Leitmotiv in mijn werk noemen.”

Lees verder in het Friesch Dagblad.

Tags // , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.