jun
30
2019

Schepping

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Over het ontstaan van de aarde wordt al sinds mensenheugenis uitgebreid over gesproken. Ook onder christenen is het geen gelopen race hoe we de verhalen over de schepping moeten lezen. Zijn het dichterlijke uitingen om aan te geven dat we miljoenen jaren onderweg zijn? Of is het een geschiedenis, een kroniek over de gang van zaken?
Het heeft er wel alle schijn van dat die schepping in zes dagen heeft plaats gevonden. Mozes, van wie wordt aangenomen dat hij de eerste vijf boeken in de Bijbel heft geschreven, noteert dat God zegt dat iets moet gebeuren, waarna datgene ook gebeurt. “Licht,” en er ís licht. “Laat Ons mensen maken,” en er worden twee mensen gemaakt. Het is er, het is niet per sé in ontwikkeling in de zin dat ‘dit licht moet worden’ of ‘dit baby’s zijn’. Wat geschapen wordt, komt terstond tevoorschijn. Als ‘volwassen’ levende have.
Dat komt ook zo naar voren in bijvoorbeeld psalm 33: “Hij gebiedt en ’t is er.”
Het ritme van (maximaal) zes dagen werken en één dag rust komt ook in de Tien Geboden naar voren, in relatie met de schepping. “Want in zes dagen schiep God de hemel en de aarde, en de zevende dag rustte Hij.” Op tijd rust nemen, ook voor een samenleving waarin tieners en studenten burn-out-klachten hebben, is zo’n verplichte vrije dag een uitstekend medicijn.
Ook Jezus zelf, die bij de schepping aanwezig was, heeft van die scheppingsdagen niets herroepen zoals dat in de joodse traditie werd beleden. Terwijl Hij wel alle mogelijkheden toe had, als dat nodig was geweest.
In de Bijbel komt het vaker voor dat door het uitspreken van een woord iets ontstaat. Jezus maakte het dochtertje van Jaïrus wakker door haar aan te spreken met: “Thalitha koem”. Lazarus uit Bethanië, de broer van Maria en Martha, was al drie dagen dood (Jezus weende), toen de Huisvriend hem weer uit de spelonk riep. En vergeet dan niet de stormen op het weer en het lopen van Simon Petrus over het water.
Als deze nieuwtestamentische roepingen wél kunnen, waarom zou de schepping in zes achtereenvolgende dagen dan een literair kunstje zijn om aan te geven dat de aarde ontwikkelde van een oerknal tot een levend geheel?
Ach, geloven als een kind, ik houd me vast aan dát woord.

Tags // , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.