aug
29
2015

Seminarie

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Vandaag houdt het Nederlands Gereformeerd Seminarie een bijeenkomst om ‘God te danken’ voor de afgelopen 39 jaar. Een vreemd aantal jaren om te danken, maar het is niet toevallig dat de bijeenkomst vandaag wordt gehouden. Dat heeft overigens niks met het Bijbelse getal veertig te maken, maar des te meer met het Seminarie zelf.
Het Nederlands Gereformeerd Seminarie (NGS) is namelijk gestopt met het opleiden van predikanten. Na de kerkscheuring binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in 1967, ontstond binnen de zogenaamde ‘buitenverbanders’ de behoefte aan een eigen opleiding. In 1976 werd het Seminarie gestart, waar de nadruk lag op gedegen Bijbelkennis en een vormende opleiding – in plaats van de ‘verwetenschappelijkte’ theologische opleidingen.
Maar nu valt dus het doek voor deze vormende opleiding. Het Nederlands Dagblad meldde deze week dat in het veertigjarig bestaan van het Seminarie 31 mensen zijn opgeleid. 21 NGK-predikanten werden gevormd op het NGS, waarvan drie voorganger werden in een ander kerkverband. Momenteel ronden nog twee studenten hun opleiding af – zij doen eind dit jaar het licht uit.
Eén van die NGK-predikanten is Kees de Groot uit Zeewolde (in 2009). Hij werd in het najaar van 2009 docent homiletiek (preekkunde) aan de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding. Als toenmalig stagiair bij dagblad De Stentor/Veluws Dagblad, waar Zeewolde redactioneel onder valt, mocht ik De Groot interviewen. Het was één van de leukste vraaggesprekken die ik tijdens die stage heb gedaan.
Enfin. Het Seminarie stopt ermee. Of De Groot nog steeds les gaf op deze school, weet ik niet. Misschien wel. Misschien ook wel niet. Maar dat doet ook niet zoveel ter zake. Alsof het bestaan of het sluiten van een opleiding van belang is voor mij, omdat ik een betrokkene in het verleden wel eens heb geïnterviewd.
Bijna veertig jaar Nederlands Gereformeerd Seminarium. Bijna een generatie. Het voelt voor de Nederlands-Gereformeerden misschien als Mozes, die na veertig jaar in de woestijn het beloofde land niet in mag. Ach, de Nederlands-Gereformeerden zijn dankbaar voor de vier decennia.
Laat ik dan maar blij zijn met wie dankbaar is.

Tags // , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.