nov
13
2018

Sint Jansdal

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is de enig overgebleven kandidaat om de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen over te nemen. Dat is mooi nieuws, want het is een gelegenheid om weer eens aan dat ziekenhuis terug te denken.
Zo’n tien jaar geleden liep ik stage bij Dagblad De Stentor/Veluws Dagblad. De redactie zetelde in Harderwijk, de stad van het Sint Jansdal. Mijn stage viel in de zomer en wij beleefden dus ook de Sint Jansdag. Dit is het hoogfeest van Johannes de Doper Geboorte dat 24 juni wordt gevierd, zo vlak na het midzomerfeest.
Het Sint Jansdal heeft geen link met het Sint Jansfeest. Ik belde indertijd met het ziekenhuis, dat me vertelde dat de naam van het hospitaal een verwijzing is naar het klooster bij ’s Heerenloo. Dit klooster was van de orde van Sint Jan. Deze orde nam de zorg op zich van pelgrims en zieken. Het ziekenhuis was een fusie van drie zorginstellingen en de nam van het ziekenhuis kwam uit een prijsvraag.
En nee, er werd geen aandacht besteed in het ziekenhuis aan dit feest. Behalve dan dat misschien geestelijk verzorgers het in hun werk meenamen. “Er moet natuurlijk wel gewoon gewerkt worden,” bond de woordvoerder me op het hart.
Inmiddels zijn we tien jaar verder. En we staan voor de winterperiode. Geen hoogfeesten in het ziekenhuis van Harderwijk.

Tags // , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.