dec
06
2017

Sint Nicolaas

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Sint Nicolaas was in de vierde eeuw bisschop van Myra. Hij stierf op 6 december 342. In het oosterse christendom werd de wijlen geestelijke als een heilige vereerd. Nicolaas was de schutspatroon van de zeevaarders, maar daarnaast staan verschillende legendes ten grondslag aan Sint-Nicolaas als beschermheilige van kinderen. Zo is er de legende van de drie scholieren die door een herbergier werden gedood, waarna Sint-Nicolaas hen weer tot leven wekte.
Een andere legende verhaalt van drie arme dochters die dankzij giften van Sint-Nicolaas konden trouwen. Er is ook nog een legende over het kind dat in het bad door Sint-Nicolaas werd behoed voor verbranding.
Drie jaar geleden was ik zelf in Turkije. Samen met mijn moeder, een weekje in het zuidwesten van Turkije. Waarbij we ook in Myra kwamen, de dag van Sint-Nicolaas, 6 december dus. Toen wij er arriveerden, was in de lokale Oosters-Orthodoxe Kerk een dienst gaande ter ere van de vroegere bisschop. We begrepen er natuurlijk niets van. Ons Turks was niet meer wat het geweest was.
Dat is wat ik met Sinterklaas heb.

Tags // , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.