feb
07
2019

Spiegelverhaal #2

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

Wanneer na een maand de… loopgraven zijn uitgediept, eindigen Bob, Jan, Piet, Joris en Korneel de discussie. Bob blijft standvastig in zijn overtuiging dat aan zijn ellende geen straf is voorafgegaan. Voor de mannen met baarden blijft het ondenkbaar. Immers, het gaat in het leven altijd zo, dat “Als A, dan B”. Als B zich voordoet, moet A daar per definitie aan voorafgaan.
Zo werkt het in het leven.
Bob heeft inmiddels door dat de wetmatigheid uit de studie niet opgaat in zijn leven. “Als A, dan B” werkt niet altijd. En bij B hoort niet altijd een A van te voren. In het leven kunnen andere factoren een grote invloed hebben. Voor de studievrienden komt dat besef niet binnen.
Geen een van het kwintet heeft zicht op het vuige spel in de hemel, hoewel Bob hier het dichtst tegen aan zit. Maar ook hij weet niet hoe Lucifer afdruipt, hoe hij niet meer op audiëntie komt bij de chief commander, maar juist met de staart tussen zijn benen vertrekt. God gaat met Bob in gesprek; dat Bob de Heer ter verantwoording heeft geroepen, getuigt van een -op z’n minst- vriendschappelijke relatie tussen die twee.
God geeft Bob geen hapklare antwoorden, maar ontwijkt de directe waarom-vragen. In plaats daarvan zet Hij het leven in een groot perspectief. Zó’n groot panorama, dat Bob er het zwijgen toe doet. Met de vrienden Jan, Piet, Joris en Korneel heeft God een minder nauwe band, zo lijkt het. Alleen geeft Hij Korneel de opdracht om Bob als middelaar te laten optreden. Als Bob een offer wil brengen, zal God over Zijn hart strijken.
Hetgeen geschiedt.
Het leven van Bob neemt een keer na dit verzoeningsritueel. Hij wordt nu nóg rijker gezegend dan hij voor zijn ellende was. Ook nu is geen sprake van een oorzaak en een gevolg. Bob wordt niet gezegend vanwege goede daden of een rite. Evenmin wordt zijn verdriet over het verlies van zijn oude leven hiermee weggevaagd alsof er niets gebeurd is.
Bob ondervindt dat het leven niet een kwestie is van gevolgen.
Evenmin van toeval.
Het leven is zinvol om bevraagd te worden.

Tags // , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.