jul
11
2016

Srebrenica

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

Srebrenica viel toen ik 9 jaar jong was en in het restant van groep 5 zat. Wat wist ik er van? Ik wist van niets, wat om me heen gebeurde in de grote wereld, ging volledig langs me heen. Het zou nog zo’n zeven jaar duren voordat ik me rondom dit thema zou interesseren. En dan niet direct vanwege het drama zelf – hoe verschrikkelijk ook – , maar vooral vanwege de politieke situatie.
De website over de Nederlandse politiek en het parlement, Parlement.com, biedt een uitstekende pagina aan over “Srebrenica”. Deze website legt helder en kortbondig uit wat die dag in 1995 is gebeurd: ‘Op 11 juli 1995 werd de enclave Srebrenica door de Bosnische Serviërs ingenomen. Pogingen om luchtsteun te verkrijgen, kwamen te laat of werden niet gehonoreerd. De VN had als lijn dat pas luchtsteun zou worden gegeven als het tot gevechten kwam tussen VN-militairen en de Serviërs.
Omdat de enclave al lange tijd werd belegerd, heerste daar chaos. Er was gebrek aan voedsel en medische verzorging. De Serviërs scheidden na de val de mannen en vrouwen, en voerden de (moslim)mannen weg met bussen. Gezien de aanwezigheid van veel burgers (onder wie kinderen en ouderen), en de lichte bewapening kon het Nederlandse VN-bataljon dit niet verhinderen. Na enige tijd bleken de meeste mannen (circa 6000) te zijn vermoord. Voor deze Servische wandaad werden generaal Mladic en de Bosnisch-Servische leider Karacic verantwoordelijk gehouden.’
Reden genoeg om een jaar na de val een onderzoek in te stellen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in de persoon van Jo Ritzen, gaf aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) de opdracht de gang van zaken rond de val van Srebrenica te onderzoeken. Dat rapport onder leiding van directeur Hans Blom, verscheen in het voorjaar van 2002 – de periode dat ik politiek gezien ook ontwaakte en me met de landelijke politiek ging bemoeien.
Volgens Parlement.com waren de belangrijkste conclusie dat Dutchbat werd uitgezonden
– op een missie met een zeer onhelder mandaat
– naar een gebied omschreven als een safe area zonder dat daarvan een duidelijke definitie bestond
– om vrede te handhaven waar geen vrede was
– zonder diepgaande informatie in te winnen bij de Canadese voorgangers in de enclave
– zonder adequaat te zijn opgeleid voor deze specifieke taak in die specifieke omstandigheden
– nagenoeg verstoken van militair-politiek inlichtingenwerk om de intenties van de strijdende partijen te peilen
– onder onvoldoende gefundeerd vertrouwen in de bereidheid om het luchtwapen in te zetten in geval van problemen
– zonder een duidelijke vertrekstrategie.
Ook de rol van minister-president Kok, die onvoldoende zijn regiefunctie zou hebben vervuld, werd bekritiseerd. Daarnaast was er kritiek op de wijze waarop Defensie na de mislukte operatie had meegewerkt aan het boven water krijgen van de feiten.
Het kabinet diende 16 april haar ontslag aan bij koningin Beatrix, maar vervroegde verkiezingen werden niet uitgeschreven. Die verkiezingen waren immers al uitgeschreven voor 15 mei van datzelfde jaar. De ontslagaanvraag luidde de definitieve ondergang in de Paarse partijen; het CDA van Jan Peter Balkenende werd de grootste partij en de lijst van Pim Fortuyn werd de grootste nieuwe binnenkomer.
En ik was inmiddels wijs genoeg om te weten, dat ik historische gebeurtenissen meemaakte.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.