mrt
21
2018

Stad en Provincie: vervolg ‘2018’

Author // frits_tromp1
Posted in // JournalistFrits

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden trekken de kar van de nalatenschap van feestjaar 2018. Ze proberen daar sponsoren voor te strikken.
Het is de bedoeling dat de provincie en Leeuwarden uiterlijk in juli een voorstel doen aan Provinciale Staten en gemeenteraad. Zo staat het in het jongste kwartaaloverzicht van stichting LF2018, dat beide overheden dinsdag openbaar maakten. Dat overzicht gaat overigens over de laatste drie maanden van 2017. In mei wordt een overzicht verwacht van de bezoekerscijfers van de opening en andere evenementen van begin dit jaar.

Agenda 2028
Wat die legacy (Fries woord erfskip of rintevaasje) exact inhoudt meldt het kwartaaloverzicht niet, alleen dat er moet worden voortgebouwd op de onderwerpen en de samenwerkingen die er voor het Culturele Hoofdstadjaar al zijn. “Er wordt niet opnieuw begonnen.”
Dat wordt werk voor een nieuwe organisatie, waarin Leeuwarden en Fryslân het voortouw nemen en die moet leiden tot een programma dat Agenda 2028 is gedoopt. Aan het opstellen van die agenda kan iedereen deelnemen. Gedeputeerde Sietske Poepjes lichtte dinsdagmiddag kort toe, dat er ook geprobeerd zal worden sponsors van 2018 langer vast te houden. Het zou dan niet gaan om de drie hoofdsponsors (Arriva, Los en ING) en evenmin om de kleinere ondernemers van Club2018, maar om de categorie daartussen, waar onder meer Rabobank, De Friesland, NDC mediagroep en Royal Haskoning deel van uitmaken.

Geld blijft achter bij ramingen
Sponsoren komen overigens ter sprake bij de presentatie van elk kwartaaloverzicht, omdat het geld achterblijft bij de ramingen. Het vierde kwartaal bracht meer inkomsten dan het derde, maar dit overzicht meldt dat er voor een aantal van de elf fonteinen nog naar meer sponsoring gezocht wordt.

Bron: Leeuwarder Courant

Tags // , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.