sep
20
2017

Stadsklooster Groningen

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

In de stad Groningen is vanaf vandaag een Stadsklooster actief. Dit Stadsklooster is een pioniersplek vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Als motto heeft Stadsklooster: zoek de stilte voor de stad.
Zo is het maar net. Mooi initiatief, om op deze manier kerk te zijn in de huidige samenleving. Kloosters trekken de laatste jaren sterk de aandacht. Hoewel God uit Nederland lijkt te vertrekken, zijn dezelfde Godverlaters op zoek naar zingeving en houvast.
Ik vind het mooi dat de PKN dit soort stappen onderneemt. Daar kan mijn eigen kerkverband, de gereformeerde kerken vrijgemaakt, nog iets van leren. Natuurlijk kun je nog wel eens vraagtekens zetten bij leer en leven bij de PKN, maar deze mensen hebben oog voor de samenleving.
Kerk in de stad, dat is waar het om gaat. Immers, ‘bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’ (Jeremia 29: 7)
Het Groningse Stadsklooster is bemoedigend. We kunnen en mogen als kerk zichtbaar zijn in de samenleving.

Tags // , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.