aug
30
2013

Stage

Author // frits_tromp1
Posted in // Modern Times

De helft. Ik ben vandaag feitelijk op de helft gekomen van mijn stage bij de FrieslandPost. Na vandaag heb ik precies negen weken achter de rug. Precies de negen weken die de maanden juli en augustus overspannen.
Twee maanden alweer. De helft. Ik moet nog een vergelijkbaar aantal maanden. En bij geval ook een vergelijkbaar aantal weken. Ik heb negen weken te gaan, verspreid over twee maanden. Dan heb ik deze stage doorlopen.
Ik zal niet slagen voor de stageperiode. Niet slagen, maar ook niet zakken. Na vier maanden krijg ik geen studiepunten. Ik hoef geen stageverslag in te leveren. Vanuit school heb ik geen stagebegeleider, ook niet vanuit een andere instantie. Het stagebedrijf begeleidt me weliswaar, maar niet om mijn schoolse activiteit te faciliteren.
Ik loop een stage om mijn werkervaring op te bouwen. En om mijn netwerk uit te breiden. Vier maanden zijn misschien kort, maar het is een goede periode om aan mijn curriculum toe te voegen. Ik loop de stage ook om te leren. Want hoewel ik vier jaar naar school ben geweest om het journalistieke vak te studeren, krijg ik het vak pas echt onder de knie als ik tot mijn enkels in het spreekwoordelijke bluswater sta.
Meters maken. Dat is het devies. Zeker in de journalistiek is het van belang om die meters te maken. Fysiek, natuurlijk. Door op pad te gaan. Maar ook in meer overdrachtelijke zin. Meters teksten produceren. Schrijven, schrijven, schrijven. Of: productie, productie, productie – afhankelijk van je medium.
Mijn medium is nu het tijdschrift FrieslandPost. Past prima in mijn afstudeerrichting Tijdschriften (onderdeel van de geschreven pers). Mede door mijn stage hier, maak ik mijn meters. Ik leer te schrijven, een productie in elkaar te zetten, meters te maken, kortom: als schrijvend journalist werkzaam te zijn.
In dat kader is de stage natuurlijk geen corveedienst. Juist niet, in een periode waarin de arbeidsmarkt zeer krap is, en binnen de algehele journalistiek harde klappen vallen. Ik vind het dan ook geen ‘stap terug’ of een functie onder mijn niveau om bij de FrieslandPost als stagiair aan de slag te zijn.
Op de helft nu van de stage. Wat mij betreft volgen nog twee mooie maanden.

Tags // ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.