feb
06
2019

Steunpilaren

Author // frits_tromp1
Posted in // Ds. van Zanten

De belangrijkste broeders – hun positie interesseert me trouwens niet, God slaat geen acht op het aanzien van een mens – hebben mij tot niets verplicht. Integendeel, toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen, – want zoals God Petrus de kracht had gegeven voor zijn werk onder de joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen, – en ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was, toen reikten Jakobus, Kefas en Johannes die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden, en dat is ook precies waarvoor ik mij heb ingezet.

Galaten 2: 7 – 10
De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling
© Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Tags // , , , , , , , , , , , , , ,

Trackback from your site.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.