Posts Tagged ‘Advent’

aug
25
2019

Lofzang van Maria

De dominee preekte over een tekst uit de brief aan Jakobus, de broer van Jezus en een zoon van Maria. Het ging in de uitleg over de positie van rijken en armen. En het bijbehorende onrecht.

dec
24
2018

Mysterie

Mijn Advent bestaat sinds jaar en dag uit het lezen van Het mysterie van Jostein Gaarder. In het boek zijn Joachim en zijn vader op zoek naar een adventskalender. Bij de plaatselijke boekhandelaar vinden ze zo’n kalender, gemaakt door Johannes, een man die rozen verkoopt op de markt. Achter elk luikje zit een papiertje, waarop het verhaal wordt vertelt van Elisabet Hansen.

dec
23
2018

Advent 2018 #4

Shirts and pants, coffee black
Open up the shade a crack
Fields of cotton, fields of clay
Sun going down on the robber’s highway

dec
16
2018

Advent 2018 #3

The trumpet child will blow his horn
Will blast the sky till it’s reborn
With Gabriel’s power and Satchmo’s grace
He will suprise the human race

dec
10
2018

Kerst

Over twee weken is het de Kerstnacht. Deze avond en nacht is letterlijk de vooravond van het Kerstfeest, dat twee dagen lang wordt gevierd. Maar dat dus over twee weken, dus. In de tussenliggende periode zijn eerst nog twee Adventszondagen. Twee apart gezette dagen van de week, om vol verwachting uit te zien naar de geboorte van het beloofde Kind.

dec
09
2018

Advent 2018 #2

Als iedereen samen
de vrede bewaart
En ieder gunt ieder
zijn huid en zijn baard…

dec
02
2018

Advent 2018 #1

I was born here and I’ll die here, against my will
I know it looks like I’m movin’ but I’m standin’ still

nov
20
2018

Adventswandeling

In Suhuisterveen wordt zondag 2 december, de eerste adventszondag van 2018, een adventswandeling gehouden. De deelnemers komen om 16.00 uur bij elkaar in de Doarpstsjerke waar begonnen wordt met een korte viering. Er wordt gezongen, gebeden en uit de Bijbel gelezen. Daarna vindt de wandeling plaats van ongeveer een half uur die gedeeltelijk lang de oude Feanster Feart voert. Het eerste deel wordt in stilte afgelegd en tijdens het tweede gedeelte kunnen de deelnemers met elkaar van gedachten wisselen. Na de tocht is er in de Doarpstsjerke nog een afsluitende viering. Daarna is er voor de deelnemers koffie en thee in het gebouw naast de kerk.

jul
18
2018

Indruk #12

Mijn broer Stefan daagde me uit. Hij daagde me uit om dagelijks een foto te plaatsen van een elpee. Het moet een plaat zijn die indruk op me heeft gemaakt en die ik nog steeds luister. Verder zonder enige omschrijving. Leuke uitdaging, die ik graag wil aangrijpen. Maar dan wel onder mijn eigen voorwaarden, zo ben ik dan ook wel weer.

feb
16
2018

Vasten

De vastentijd is sinds woensdag bezig. Veertig dagen lang wordt terughoudend omgegaan met eten, drinken, alcohol, internetgebruik, kortom: met luxe. De veertig dagen beginnen op Aswoensdag en eindigen met het Paasweekend. De periode duurt eigenlijk 46 dagen, bestaande uit drie dagen en zes volle weken. Maar de zondag is geen vastendag en telt dus niet mee. Zo komt de vastenperiode weer op veertig dagen uit.