Posts Tagged ‘Advent’

nov
16
2022

Digitale Adventskalender

ZWOLLE Wie bij Christus hoort, hoort bij elkaar. En met elkaar leven we toe naar Kerst, het feest van Jezus’ komst naar aarde. Door elke dag een vakje te openen van de digitale Adventskalender van LPB media worden we samen blij van het échte Kerstcadeau.

dec
19
2021

Advent 2021 #4

Heft op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld ’t leven weer.
Juicht blijde, zingt uw God ter eer,
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnen gaat.

dec
12
2021

Advent 2021 #3

Zijt Gij waarop de wereld wacht
of wachten wij een ander?
Zult Gij, een zwakke zonder macht,
als koning heersen in Gods kracht,
ons leiden tot elkander?

dec
05
2021

Advent 2021 #2

Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de helemdeuren, Zoon van God.

nov
28
2021

Advent 2021 #1

Kwam van Godswege
een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen,
Johannes was zijn naam.
Man van Godswege,
Johannes was zijn naam.

dec
29
2020

Johannes 1

In 2018 zag ik een Kerstkaart van Dylan. Of nou ja, misschien zag ik het eerder, maar in 2018 heb ik de afbeelding geplaatst.

dec
20
2020

Geen diensten

Afgelopen maandag kondigde premier Rutte een ‘harde lockdown’ af, waar we nu in zitten. In navolging van deze lockdown, heeft minister Grapperhaus van Eredienst een dringend beroep gedaan op kerken om alle diensten online te volgen en dus niét fysiek.

dec
20
2020

Advent 2020 #4

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

dec
16
2020

Geen vieringen OKKN

Zusters en broeders,

De ingrijpende lockdown die de minister-president gisteren afkondigde en die vandaag is ingegaan dwingt ons tot bezinning op de consequenties hiervan voor de kerken. De vraag is niet óf we tijdens de lockdown geloofwaardig samen kerk kunnen zijn, maar hoe.

dec
13
2020

Advent 2020 #3

Hoor de herders, hoe ze Hem loven,
hoor de engelen daarboven,
allen die de Heer geloven,
prijs uw koning hemelhoog!
Ons is daarbuiten in het veld
een mare vermeld
door Gabriël, Gods bode:
gij herders die uw schapen weidt
wees nu verblijd,
blaas op uw schalmeien Gode;
grote blijdschap, goede tijd,
dat brengen wij bij deze,
voor heel het volk zal deze vreugde wezen.
Zoon van God, o Zoon van God, in vlees en bloed
die mens van nood en dood genezen doet.