Posts Tagged ‘Bernd Wallet’

nov
28
2022

Klimaat

Het Nederlands Dagblad publiceerde de uitkomst van een onderzoek dat onder christenen werd gehouden. Het ging over hoe christenen tegen dingen als geloof en duurzaamheid aankijken. Verschillende christenen kregen in de krant de kans om te reageren. Zo ook aartsbisschop Bernd Wallet. Zijn reactie leest u hieronder.

mrt
20
2022

To His Holiness Kirill

To His Holiness Kirill
Patriarch of Moscow and of All Russia

Utrecht, Wednesday, 2 March 2022

We greet Your Holiness at the beginning of the Great Fast in our Western Church.

sep
20
2021

Gesprek Wallet en Vercammen

De kunst om dicht bij jezelf te blijven
Het enige voordeel van corona is dat hij daardoor een zeer langgerekte inwerktijd had, zegt mgr. Bernd Wallet met een grimlach, ‘en dat past wel bij mij. Ik heb alle ruimte gehad om kennis te maken met de medewerkers op het bureau en thuis te raken in mijn nieuwe leven, al hadden we als bestuur wel de handen vol aan de pandemie. Ook mijn kinderen konden daardoor makkelijker wennen dat ze nu een bisschop hebben die hen ’s avonds naar bed brengt.’ Het einde van de coronacrisis wordt op een bijzondere manier gemarkeerd door de bisschopswijding waar Wallet anderhalf jaar op heeft moeten wachten. Maar hoe stond de kerk er eigenlijk twintig jaar geleden voor, toen mgr. Joris Vercammen met zijn herderlijke taken aan de slag ging? Een tweegesprek met de emeritus-aartsbisschop en zijn opvolger.

sep
19
2021

Wallet tot bisschop gewijd

In de Grote of Lebuinuskerk te Deventer heeft mgr. Barend Theodoor Wallet de bisschopswijding ontvangen. Hij werd 15 februari 2020 al tot opvolger van mgr. Joris Vercammen als aartsbisschop van Utrecht gekozen, maar vanwege corona heeft de wijding anderhalf jaar op zich laten wachten. De nieuwgewijde bisschop kijkt terug op een “overweldigende en feestelijke viering, die plechtig en tegelijk vriendelijk nabij voelde”. Zondag vindt in de kathedrale Sint Gertrudiskerk in Utrecht de officiële installatie plaats van mgr. Wallet als aartsbisschop van Utrecht en 83ste opvolger van Willibrord.

dec
16
2020

Geen vieringen OKKN

Zusters en broeders,

De ingrijpende lockdown die de minister-president gisteren afkondigde en die vandaag is ingegaan dwingt ons tot bezinning op de consequenties hiervan voor de kerken. De vraag is niet óf we tijdens de lockdown geloofwaardig samen kerk kunnen zijn, maar hoe.