Posts Tagged ‘Ds. H. de Cock’

mrt
19
2017

Rutgers

Vandaag is het precies een eeuw geleden dat Frederik Lodewijk Rutgers overleed. Hij was 80 jaar oud. Rutgers was gereformeerde theoloog en hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Afgelopen donderdag werd op diezelfde Vrije Universiteit een symposium gehouden, ter gelegenheid van deze honderdste sterfdag.

okt
12
2014

Acte van Afscheiding of Wederkering

Wij ondergetekenden Opzienderen en litmaten der Gereformeerde Gemeente van Jezus Christus te Ulrum; sedert geruimen tijd opgemerkt hebbende, het bederf in de Nederlansche Hervormde Kerk, zoo wel in verminking of verlochening van de leer onzer vaderen gegrond op Gods woord, als in de verbastering van de bediening der Heilige Sacramenten naar de verordineering van Christus in zijn woord;