Posts Tagged ‘Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)’

sep
25
2021

Nederlandse Gereformeerde Kerken

Nederlandse Gereformeerde Kerken: dat zal de naam zijn van de nieuwe kerkgemeenschap van GKv en NGK. Sinds 2017 zijn deze kerken concreet op weg naar hereniging. Het streven is om ergens in 2023 daadwerkelijk samen te gaan. De afgevaardigden hebben zaterdag met algemene stemmen voor bovenstaande naam gekozen. Die typeert kort en helder het karakter van de kerken: ze zijn gereformeerd en ze zijn Nederlands.

jan
06
2021

Drost en Driest

Ds. Henk Drost en ds. Alko Driest hebben de GKv verlaten vanwege moeiten met diverse geestelijke en theologische ontwikkelingen.

aug
26
2020

Bloemendal

Predikant Berthold Bloemendal uit Frieschepalen heeft het beroep aangenomen dat door de kerk van Putten is uitgebracht. Op zich is dat geen schokkend bericht, het is een melding in het kader van het kerkelijke transfernieuws. Een kroniekje. Beroepen worden vaker uitgebracht op wederzijdse voorgangers. Maar bij dit bericht is wel iets anders aan de hand.

mrt
11
2020

Breuk GKv Spakenburg-Noord

In de gemeente van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Spakenburg-Noord is een breuk ontstaan. Een comité van verontruste kerkleden heeft een (voorlopige) kerkenraad gevormd en deze belegt vanaf zondag 15 maart 2020 eigen erediensten in het kerkgebouw van de CGK De Fontein, Bikkersweg 7, Bunschoten-Spakenburg. De diensten vangen aan om 12.00 uur en 19.00 uur. Predikant is ds. H.Sj. Wiersma.

aug
31
2019

GKv met onbekende bestemming

AMERSFOORT Meer dan tienduizend mensen verlieten in de afgelopen vijfentwintig jaar de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt met onbekende bestemming. Velen van hen willen een pauze inlassen, om even helemaal los te komen van de kerk.

okt
13
2018

Anglicaans

In het Koepeltheater te Leeuwarden was vrijdagavond koormuziek vanuit de Anglicaanse liturgische traditie te horen. De deelnemende koren waren:

okt
07
2018

Kerkboek

Wat hebben Ria Borkent, Huub Oosterhuis, André F. Troost en Rikkert Zuiderveld met elkaar gemeen? Ze staan alle vier in het Gereformeerd Kerkboek uit 2006. Vier tekstdichters uit verschillende kerkelijke tradities, schouder aan schouder in het gezangboek van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

okt
07
2018

Rutgers #2

Een paar dagen geleden werd in Kampen een symposium gehouden over kerkrecht. De aanleiding voor dit symposium vormt de presentatie van twee boeken: Leon van den Broeke (ed.), De collectioneur. De kerkrechtelijke nalatenschap van D. Deddens in de Deddens Kerkrecht Serie bij uitgeverij Summum Academics/Brevier te Kampen, en Leon van den Broeke en George Harinck (red.), Nooit meer eene nieuwe hiërarchie. De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers in de Adchartasreeks bij uitgeverij Vuurbaak te Hilversum.

aug
09
2018

Dominee verongelukt tijdens vakantie

ALKMAAR De vrijgemaakt-gereformeerde dominee Sietse Greving (39) is door een ongeluk tijdens zijn vakantie om het leven gekomen.

dec
30
2017

Kees de Groot

Vanaf 1 januari, overmorgen dus, vormen de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Nunspeet één gemeente. Een NGKv-kerk, dus. In het kader van de zogenaamde kleine of gereformeerde oecumene juich ik zo’n samenwerking alleen maar toe. Kees de Groot wordt als Nederlands-gereformeerd predikant verbonden aan deze gemeente.