Posts Tagged ‘God’

aug
12
2019

Prediker

Het Bijbelboek Prediker is een prettig en aangenaam boek. Het heeft de naam dat het somber en pessimistisch is, maar dat is onterecht. Het heeft inderdaad iets neerslachtigs. Alle rivieren stromen naar de zee en toch raakt de zee niet vol. Alles wat komt, is al van lang geleden. De golfbewegingen. We jagen wind na, het is allemaal ijdelheid, een zucht.

mei
22
2019

Maike Boerdam

De musical Soof zit erop voor Maike Boerdam. Nu kan ze zich helemaal richten op de rol van God in TITUS. “Het is super om – na Bonifatius de Musical – weer in de Bonifatiuskapel te zijn. We hebben een hele leuk groep mensen bij elkaar.”

apr
12
2019

Biografie Louis van Gaal

Ben ik nu degene die zo slim is,
of ben jij nou zo dom?
Ik heb in zes jaar bij Ajax meer bereikt
dan Barcelona in honderd jaar.

feb
04
2019

Spiegelverhaal

Wie: Job, Satan, God, mw. Job, de Temaniet Elifaz, de Suhiet Bildad, de Naämathiet Zofar, de Buziet Elihu
Waar: het Oosten
Boodschap: er is niet altijd een reden voor ellende, je kunt niet zeggen dat ellende per definitie het gevolg is van de zonde. Er is niet altijd een oorzaak-gevolg bij ellende. God heeft de touwtjes in handen, ook al zien wij dat niet. (Onbeantwoorde) waarom-vragen passen bij geloven.

dec
20
2018

Moskee

In de Mevlana Moskee in Rotterdam is donderdagmiddag het dodengebed geweest voor de dinsdag doodgeschoten 16-jarige Humeyra. Er waren honderden mensen bij aanwezig. Het meisje studeerde op het Designcollege in Rotterdam-West, waar ze dinsdag in de fietsenstalling werd doodgeschoten door haar ex-vriend.

nov
15
2018

Inleiding Hebreeën 8

Hoofdstuk 8 uit de brief aan de Hebreeën is de kern van de boodschap van de schrijver. Hij is helder in wat hij betoogd. In de voorgaande hoofdstukken heeft de auteur al laten weten dat de oudtestamentische wetten van tijdelijke aard zijn, vooruitwijzend naar dat ene offer aan het kruis. In zekere zin is deze brief een uitwerking van de eerste “synode” in Handelingen 15, waar wordt gesproken over de noodzaak van de Mozaïsche wetten voor christenen uit de heidenen.

sep
25
2018

Opera Samson & Dalila

De koorrepetities voor de opera Samson & Dalila zijn gestart. De repetities vormen de opmaat van de grand opera die eind november wordt opgevoerd in de boekenhal van Steven Sterk in Gorredijk.

apr
30
2018

Buwalda

Vorige week was ik bij Matthijn Buwalda. Niet persoonlijk, maar bij zijn uitvoering van Hotel De Hoop. Ik was er niet kapot van. Maar andere bezoekers wel, zij bescheurden zich van het lachen. Die Matthijn spreekt dus wel een bepaald publiek aan. Dan zullen zijn shows en liedjes in een behoefte voorzien.

jun
16
2017

Walla

De afgelopen dagen heb ik geen berichten geplaatst. De reden voor de afwezigheid van mijn blogs lag niet in een technische storing. Evenmin in het gebrek aan inspiratie. Nee, ik was de afgelopen tien dagen in Westmalle.

mei
12
2017

Elia

De Tisbiet Elia uit Gilead. Zijn naam klinkt als een program: Mijn God is Jahweh. Elia verdedigd het aanbidden van Jahweh tegenover het aanbidden van Baäl. Dat heeft hij op de Karmel (hfd 18) ook met overtuiging gedaan. Maar in hoofdstuk 19 is weinig van zijn Godsvertrouwen over. De profeet is vermoeid door zijn strijd voor de HEER en hij is zich bewust van zijn zwakheid (en zijn gebrek aan geloof?). Hij is ten einde raad en heeft er genoeg van.