Posts Tagged ‘Guillaume van der Graft’

nov
07
2022

Willibrord, apostel der Nederlanden

Wij offerden aan goden
ons leven en ons bloed.
Wij ademden ten dode…
Toen kwam ons tegemoet
de bode van het Woord;
en heeft met ons gebeden
en bracht ons in de vrede.
Dank God voor Willibrord!

nov
05
2022

Hoe wij heten

Vergeet niet hoe wij heten:
wij zijn naar U genoemd.
Zoudt Gij ons niet mee rweten,
dan waren wij gedeomd
te sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even,
een ogenblik gegeven,
een paasdag die ons wenkt.

jul
02
2022

Van het brood

Het brood, het goede brood,
dat redt ons van de dood
en houdt ons het leven,
het is van God gegeven.

jul
01
2022

De protestantse kathedraal

“[…] Wat ik verlang dat ligt
dicht bij de Amstel, dat
is een kerk in de stad,
als een toevlucht, […]
een lichaam ademend,
een plek in het
bos van de binnenstad,
als een licht punt.”

Zo dichtte kerklieddichter Willem Barnard onder zijn pseudoniem Guillaume van der Graft bijna 65 jaar geleden. Hoe zou het voor hem geweest zijn, vraag ik me af, als hij had geweten dat het zes decennia later van dat ‘lichte punt in het bos van de binnenstad’ gekomen is: dat de 400 jaar oude Westerkerk in het hart van Amsterdam open is voor wie maar binnen wil komen, zeven dagen in de week.

mei
26
2022

Hemelvaartsdag 2022

Naam van Jezus, nu verheven
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven
die in alle waarheid leidt,
wees verborgen in ons midden,
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.

mei
08
2022

Van strijd tussen goed en kwaad

Totterdood terneergeslagen
moest ik leven, totterdood.
Want in onze levensdagen
heerst het kwaad en maakt zich groot.
Maar Gij zwicht niet voor de zonde
en Gij buigt niet voor de nacht –
die het duister hebt gebonden
en het licht teweeggebracht.

mei
08
2022

Misericordai Domini

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

mei
08
2022

Ternauwernood

De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

dec
09
2021

Jeruzalem, mijn vaderstad

Een strofe in het lied Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis van de Nederlandse dichter, schrijver en theoloog Willem Barnard (1920-2010) heeft een nieuwe tekst gekregen. De passage ‘de negers met hun loftrompet, de joden met hun ster, wie arm is, achterop gezet, de vromen van oudsher’ is vervangen voor een nieuwe strofe, die hieronder wordt gepresenteerd en toegelicht. Daarmee is ingespeeld op een maatschappelijke ontwikkeling waarbij het begrip ‘negers’ inmiddels een racistische lading heeft, al is er geen enkele twijfel aan de integere motieven van Barnard bij het schrijven van dit lied of aan de andere reikwijdte van het ‘n-woord’ in zijn tijd.

mei
24
2021

Tweede Pinksterdag 2021

Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;