Posts Tagged ‘J. Slauerhoff’

feb
19
2019

Spleen

In galerie Hoogenbosch is van zondag 17 februari tot en met zondag 17 maart de expositie Spleen van Marije Bouman te zien. Spleen was eerder te zien in Museum Belvédère. Er zijn enkele werken aan de serie toegevoegd die gebaseerd is op de gedichten van J. Slauerhoff.

dec
06
2018

Slauerhoff

Afgelopen september is in de Dorpskerk van Huizum een vernieuwde biografie gepresenteerd over dichter en scheepsarts Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936). Ook is er een speciale uitgave van In memoriam patris, dat Slauerhoff na de dood van zijn vader schreef. De tekst is in negen talen vertaald en uitgebracht. Leeuwarden is trots op haar bekende dichter.

dec
03
2018

Blues voor Slauerhoff

Wie is mijn haven
Wie roept er mijn naam in de wind
Wie is mijn haven
Een vrouw bij de zee of een vriend

sep
23
2018

Fryske Fesper 

Toen ik ruim zes jaar geleden in Leeuwarden kwam wonen, oriënteerde ik mij ook op het religieuze leven in de stad. Zo ontdekte ik onder meer de Fryske Fesper, een Friestalige avonddienst. Deze diensten vinden plaats in de Waalse Kerk, een rijksmonument, elke vierde zondag van de maand.

jul
09
2018

Kinderliedjes

In Paradiso speelde Henny Vrienten de kinderliedjes die hij voor Sesamstraat componeerde. Twee optredens, voor voornamelijk jonge kinderen en hun ouders. En een paar verloren geesten, die bij de concerten waren, omdat Henny Vrienten het geheel presenteerde.

okt
01
2017

It Wurd fan us Heit

De dominee van dienst had een liturgie gemaakt met ‘Friese elementen’. Voor een kerk binnen de gereformeerde orthodoxie is dat een bijzonderheid. Kerkdiensten doe je niet in het Fries, maar in het Hollands. Zoals het Waals in België de overheersende taal is ten opzichte van het Vlaams, zo is het Hollands dat in Friesland. En dat terwijl het Fries sinds jaar en dag een officiële taal is, die gelijkstaat aan het Nederlands.

aug
28
2017

Dwarsverbanden: Jorwert

Zou er uit Jorwert iets goeds kunnen komen? In 1996 verscheen het boek Hoe God Verdween Uit Jorwerd van Geert Mak. De domineeszoon beschreef de ontwikkeling van Nederland aan de hand van het Friese dorp, waar hij toen woonde. Maar behalve God verdween ook Mak uit Jorwert. De schrijver vertrok naar Bartlehiem.

aug
25
2017

Dan Huilt Mijn Hart

Ernst Jansz komt met een nieuw boek, cd en gelijknamige theatertournee: De Neerkant. Het is het vervolg op Molenbeekstraat, en vertelt de opkomst van de bands CCC Inc. en Doe Maar. Ter voorbereiding op deze release eind oktober, plaatste dagblad Het Parool alvast het nummer Dan Huilt Mijn Hart op de website.

jul
26
2017

Paasloo

Ik reed door het prachtige gebied, op de grens van Friesland, Drenthe en Overijssel. Daar waar Friesland in Overijssel overgaat, ligt het dorp Paasloo. Omringd door klinkende namen als Basse, Thij en Marijenkampen. Maar Paasloo is ook het dorp waar een dichter ligt begraven. Welke dichter betreft het? Volgens mij de onvolprezen J.C. Bloem (Domweg gelukkig, in de Dapperstraat). Ik zou mijn toevlucht kunnen zoeken bij Wikipedia, de online encyclopedie. Hoewel dit internet-naslagwerk de laatste jaren wetenschappelijker wordt, behoudt het een zweem van onjuistheden en onvolkomenheden.