Posts Tagged ‘Jezus’

okt
01
2021

Baudet

Jezus Christus is het inspirerende voorbeeld voor Thierry Baudet, frontman van Forum voor Democratie.  “Ik ben natuurlijk niet de eerste die Jezus inspirerend vindt. Wat ik zo bijzonder vind aan deze man is dat Hij eigenlijk een inspirerend voorbeeld was voor mensen door alles wat je wil hebben los te laten. Leven, geluk, rijkdom, eigendom, macht, faam, noem maar op. Hij kon dat allemaal loslaten. En juist omdat Hij dat kon loslaten was Hij zo inspirerend.”

jun
24
2021

Maria Magdalena

Museum Catharijneconvent in Utrecht opent vrijdag een grote kunsthistorische tentoonstelling over Maria Magdalena, een van de meest besproken figuren uit het Nieuwe Testament. Ze zou Jezus Christus hebben gevolgd en getuige zijn geweest van zijn kruisiging én hem hebben getroffen direct na zijn verrijzenis. In de loop der eeuwen is er van alles aan haar toegedicht: ze zou een bekeerde zondares zijn geweest, maar misschien ook Jezus’ partner.

mei
21
2021

Voorspellende droom

Hebt u weleens een voorspellende droom gehad? Ik wel.
Het was onrustig in de stad, Jeruzalem. Ik droomde dat mijn echtgenoot, Pontius Pilatus, op zijn rechterstoel zat. Tegenover hem stond een man die ervan beschuldigd werd zich voor koning uit te geven. Ik hoorde mijn echtgenoot zeggen: ‘Ik was mijn handen in onschuld en lever hem aan u over om gekruisigd te worden.’ De man was nog niet afgevoerd of in mijn droom zag ik hoe het hele voorplein van ons paleis volstond met arme mensen in haveloze kleding, met uitgemergelde lijven en hongerige gezichten. Ze riepen: ‘Waar is Jezus de Nazarener, onze koning? Alleen hij kan ons voeden en laven, kleding en onderdak geven!’ Ik hoorde de poortwachter zeggen, alsof het hem verder niets aanging: ‘Ga terug naar jullie sloppenwijken. Pilatus heeft jullie Jezus gedood.’ Toen ging er een gehuil op… Afschuwelijk. Ik werd er wakker van.

feb
18
2021

The Passion 2021

De artiesten van The Passion 2021 zijn bekend. Trijntje Oosterhuis vervult dit jaar de rol Maria in The Passion. Andere hoofdrollen zijn weggelegd voor Rob Dekay (Judas) en Leo Alkemade (Petrus). Anita Witzier is de Verslaggever, Humberto Tan is de Verteller en Tygo Gernandt speelt de rol van Pilatus.

nov
29
2020

Mijn Verlosser leeft

Afgelopen week was ik aanwezig bij een overleg tussen twee gereformeerde kerken in Leeuwarden. De praeses van dienst opende de vergadering met het lezen uit Job 19.

nov
23
2020

Jezusbeeld verwoest

Een kruisbeeld in Lithoijen is in de nacht van zaterdag op zondag verwoest met vuurwerk. Er is niet veel meer over van het houten jezusbeeld. Het CDA in Oss zegt ‘bijzonder geraakt te zijn’. De partij schenkt vijfhonderd euro voor de vervanging van het beeld, dat al tientallen jaren op de kruising van de Molenweg met de Schutstraat staat.

apr
13
2020

Josephus

In die tijd leefde Jezus, een wijs man, voor zover het geoorloofd is hem een man te noemen.

mrt
15
2020

Psalm 25

Het coronavirus raakt ons kerk-zijn in het hart, aldus ds. René de Reuver, scriba generale synode. Hij is ontroerd over de initiatieven die gemeenten ontwikkelen om de komende weken toch vorm te geven aan kerk-zijn. Gods Geest vindt altijd wegen…

mrt
15
2020

Nationaal Gebed

De Raad van Kerken in Nederland, Groot Nieuws Radio, ChristenUnie en EO houden woensdag 18 maart een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’.

feb
05
2020

Cast van 10e Passion

Het is bekend wie dit jaar schitteren tijdens de tiende editie van The Passion. Deze jubileumeditie vindt 9 april, Witte Donderdag, plaats in Roermond. Dit jaar staat het thema #vrijheidvoorjou centraal, om stil te staan bij 75 jaar bevrijding. Vrijheid en liefde vormen de rode draad in het verhaal van Jezus.