Posts Tagged ‘JHWH’

nov
07
2018

Dankdag ’18

Goede God, trouwe Vader,

Wij zijn mensen op weg, mensen onderweg als pelgrims, mensen van De Weg richting de hernieuwde schepping. Uw Geest inspireert ons en geeft ons kracht om door te gaan in het spoor van Jezus. U hebt ons Uw naam IK BEN gegeven. U bent, waar wij denken in termen van komen en gaan.

nov
04
2018

Hoop

Noem mijn naam
Met die zachte zilveren stem
En kijk mij aan
Ik ben er, ik zal er zijn
Welk verdriet
Rust zo zwaar op je schouders
Wanhoop niet
Want ik ben er, ik zal er zijn

okt
29
2018

Indruk #21

Mijn broer Stefan daagde me uit. Hij daagde me uit om dagelijks een foto te plaatsen van een elpee. Het moet een plaat zijn die indruk op me heeft gemaakt en die ik nog steeds luister. Verder zonder enige omschrijving. Leuke uitdaging, die ik graag wil aangrijpen. Maar dan wel onder mijn eigen voorwaarden, zo ben ik dan ook wel weer.

aug
24
2018

Aptoniem

Namen zijn bijzonder. Over voornamen heb ik het al wel vaker gehad. Mannen die een vrouwennaam in hun paspoort terugvinden. Zoals Jos Brech, de verdachte in de moord op Nicky Verstappen. Joseph Theresia Johannes Brech is zijn volledige naam.

jul
18
2018

Dwarsverbanden: JHWH

Op het eerste album van de Vreemde Kostgangers, de gelegenheidsformatie van Henny Vrienten, Boudewijn de Groot en George Kooymans, staat het mooie liedje Hoop. Tekst en muziek zijn van Vrienten, het katholieke jongetje van ‘diep uit het zuiden waar God heeft gewoond’. Mooie tekst:

jan
25
2018

Hebreeën 3

In hoofdstuk 3 van de Hebreeënbrief wordt de link gelegd tussen twee bemiddelaars, Mozes in het Oude Testament en Jezus Christus in het Nieuwe Testament. Het is daarbij goed om op te merken, dat deze brief aan Hebreeën wordt gestuurd en niet zozeer aan christenen. Het zijn dus belijdende Joden, die hun volksgeschiedenis uitstekend kennen. Verwijzingen naar het Oude Testament zijn gesneden koek voor de christenen uit het Joodse volk.
Dat is uiteraard een ander verhaal bij mensen die vanuit de Griekse wereld, van buitenaf, bij de kerk komen.
De schrijver wijst dus niet zozeer op het christendom, maar wijst juist vanuit de wet naar Christus.

nov
15
2017

Hoop

In seculiere popmuziek kun je vaak mooie teksten vinden dan in het gros van de gospelmuziek. Hoe verdienstelijk sommige artiesten het geloof ook onder woorden brengen en op muziek zetten, ik krijg soms de kriebels van deze muziek. Alsof het te glad en te mooi moet zijn. Het is zoals Rikkert Zuiderveld het zo uitstekend formuleert in zijn ironische ‘Televisiedominees’: “Het mooist van alles vind ik wanneer ze ook gaan zingen / zo heilig dat de tranen je haast in de ogen springen”. Ja, zo heilig, dat de tranen je wel in de ogen móeten springen.

mei
30
2017

Braamstruik-roeping

Exodus 3: 1 – 15
Een aantal punten, die ik uit deze geschiedenis, deze toledot, wil halen.
God is een God die weet wat er gebeurt. Hij zit niet van een afstandje lijdzaam toe te kijken, maar is nauw betrokken op de aarde en in het bijzonder op Zijn volk.
God roept concrete mensen om erop uit te sturen. Mensen zoals jij en ik. Geen heilige mensen die nooit wat fout doen. Mozes is daar een voorbeeld van. Hij is een gewezen Egyptische prins, een moordenaar (Ex. 2: 11 – 15; let op de vraag die wordt gesteld in 2: 14: “Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld?”)

mei
12
2017

Elia

De Tisbiet Elia uit Gilead. Zijn naam klinkt als een program: Mijn God is Jahweh. Elia verdedigd het aanbidden van Jahweh tegenover het aanbidden van Baäl. Dat heeft hij op de Karmel (hfd 18) ook met overtuiging gedaan. Maar in hoofdstuk 19 is weinig van zijn Godsvertrouwen over. De profeet is vermoeid door zijn strijd voor de HEER en hij is zich bewust van zijn zwakheid (en zijn gebrek aan geloof?). Hij is ten einde raad en heeft er genoeg van.

nov
22
2016

Hineni, hineni

Genesis 22: 1 – 8

In het titelnummer You Want It Darker van de gelijknamige cd, zingt wijlen Leonard Cohen: “Hineni, hineni / I’m ready, my lord”. “Hineni” is het antwoord dat Abraham geeft, als God hem in Genesis 22 roept om Isaäk te offeren. Als de Heer je roept, wie ben je dan om te weigeren, om niet te luisteren? Er zijn voorbeelden genoeg van dienstweigeraars: Mozes, Jona, Jesaja, Jeremia, Gideon. Maar deze mannen hebben dit met elkaar gemeen: ook na hun eerste afwijzing, moeten ze wel hun opdracht aannemen.