Posts Tagged ‘Joris Vercammen’

jan
05
2023

Kerstoverdenking ’22

Terwijl hij de lezingen van de Kerstnacht op zich in laat werken, herinnert Joris Vercammen zich een ontmoeting die hem is bijgebleven. Wat betekent Kerst wanneer je gevangen zit in onmacht, schuld of schaamte? De emeritus aartsbisschop schreef er een overdenking over.

sep
20
2021

Gesprek Wallet en Vercammen

De kunst om dicht bij jezelf te blijven
Het enige voordeel van corona is dat hij daardoor een zeer langgerekte inwerktijd had, zegt mgr. Bernd Wallet met een grimlach, ‘en dat past wel bij mij. Ik heb alle ruimte gehad om kennis te maken met de medewerkers op het bureau en thuis te raken in mijn nieuwe leven, al hadden we als bestuur wel de handen vol aan de pandemie. Ook mijn kinderen konden daardoor makkelijker wennen dat ze nu een bisschop hebben die hen ’s avonds naar bed brengt.’ Het einde van de coronacrisis wordt op een bijzondere manier gemarkeerd door de bisschopswijding waar Wallet anderhalf jaar op heeft moeten wachten. Maar hoe stond de kerk er eigenlijk twintig jaar geleden voor, toen mgr. Joris Vercammen met zijn herderlijke taken aan de slag ging? Een tweegesprek met de emeritus-aartsbisschop en zijn opvolger.

sep
19
2021

Wallet tot bisschop gewijd

In de Grote of Lebuinuskerk te Deventer heeft mgr. Barend Theodoor Wallet de bisschopswijding ontvangen. Hij werd 15 februari 2020 al tot opvolger van mgr. Joris Vercammen als aartsbisschop van Utrecht gekozen, maar vanwege corona heeft de wijding anderhalf jaar op zich laten wachten. De nieuwgewijde bisschop kijkt terug op een “overweldigende en feestelijke viering, die plechtig en tegelijk vriendelijk nabij voelde”. Zondag vindt in de kathedrale Sint Gertrudiskerk in Utrecht de officiële installatie plaats van mgr. Wallet als aartsbisschop van Utrecht en 83ste opvolger van Willibrord.