Posts Tagged ‘K. Schilder’

aug
11
2019

Acte van Vrijmaking of Wederkeer

Wij ondergeteekenden, leden (of ook regeerders) der Gereformeerde Kerk van……………….
sedert geruimen tijd opgemerkt hebbende het bederf in de Gereformeerde Kerken in Nederland, zoowel in de verminking of verloochening van de op Gods Woord gegronde geestelijke politie, orde, en discipline of tucht der kerk, als in de verbastering van de leer, waarop gefundeerd is de bediening der Heilige Sacramenten naar de verordineering van Christus in zijn Woord; en in het thans wel bevestigde misbruik der kerkelijke tucht, welke stukken naar onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis (art. 29) alle raken de merkteekenen der ware kerk;

jun
14
2018

De Zwerver

Het pseudoniem Ds. Van Zanten verwijst naar een mooi figuur. De naam is niet alleen de naam van polderrock in de stad, met eigen werk, meezing covers, en covers die bijna niemand kent. En allemaal in het Nederlands. Het is namelijk ook de naam van een verzetsheld.