Posts Tagged ‘Korneel’

feb
07
2019

Spiegelverhaal #2

Wanneer na een maand de… loopgraven zijn uitgediept, eindigen Bob, Jan, Piet, Joris en Korneel de discussie. Bob blijft standvastig in zijn overtuiging dat aan zijn ellende geen straf is voorafgegaan. Voor de mannen met baarden blijft het ondenkbaar. Immers, het gaat in het leven altijd zo, dat “Als A, dan B”. Als B zich voordoet, moet A daar per definitie aan voorafgaan.

feb
04
2019

Spiegelverhaal

Wie: Job, Satan, God, mw. Job, de Temaniet Elifaz, de Suhiet Bildad, de Naämathiet Zofar, de Buziet Elihu
Waar: het Oosten
Boodschap: er is niet altijd een reden voor ellende, je kunt niet zeggen dat ellende per definitie het gevolg is van de zonde. Er is niet altijd een oorzaak-gevolg bij ellende. God heeft de touwtjes in handen, ook al zien wij dat niet. (Onbeantwoorde) waarom-vragen passen bij geloven.