Posts Tagged ‘Liedboek voor de Kerken 1973’

dec
31
2019

Jaarwisseling

Het oude jaar is nu voorbij.
Wij danken U, o Heer, dat Gij
ons in zo menig groot gevaar
genadig hebt beschermd dit jaar.

dec
26
2019

Kerst 2019 #2

Dansen wil mijn hart en springen,
Heer, voor u
juichen, nu
alle eng’len zingen.
Luister, hun vervoerde koren,
hel en luid,
jub’len ’t uit:
‘Christus is geboren!’

dec
25
2019

Kerst 2019

O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God, die Gij zijt,
dat Gij ons mens’lijk wilt ontmoeten.

dec
22
2019

Advent 2019 #4

O God die met ons zijt,
hoor ons verwarde bidden:
al zijt Gij in ons midden,
hoezeer zijn wij U kwijt!
God uit God, licht uit licht,
wat vraagt Ge ons U te zoeken
ergens in stro en doeken,
een onaanzienlijk wicht?

okt
13
2019

Kerkmuziek

De dominee liet vanmiddag veel zingen uit het “oude” Liedboek voor de Kerken. Oud in de zin dat deze editie in 1973 verscheen; inmiddels is een nieuwe editie gekomen, dat in 2013 in de winkels lag. Dat oude Liedboek, dat is heerlijk zingen.

apr
26
2019

PKN omarmt nieuw Liedboek

DOORN Na ruim veertig jaar heeft de Protestantse Kerk een opvolger voor het oude, rode Liedboek voor de kerken. Het nieuwe Liedboek, dat de afgelopen vijf jaar in gemeenten is uitgeprobeerd, geldt vanaf nu als psalm- en gezangboek van de Protestantse Kerk. De synode van de Protestantse Kerk stemde daar donderdagavond unaniem mee in.

jan
28
2019

Fespers

Inmiddels woon ik bijna zeven jaar in Leeuwarden. De eerste maanden oriënteerde ik mij ook op het religieuze leven in de stad. Niet dat ik naar een andere kerk wilde overstappen. Ik was vooral benieuwd wat op de christelijke markt in Leeuwarden nog meer te beleven was. Eén van de aangeboden diensten, is de maandelijkse Fryske Fesper in de Waalse Kerk aan de Grote Kerkstraat in de stad. In die eerste dienst waar ik bij was, ging dominee D. J. Wassenaar uit Hellendoorn ging voor. Hij citeerde tijdens die samenkomst onder meer de scheepsarts en dichter Jan Jacob Slauerhoff dichtte in Woninglooze.

nov
30
2018

Novemberse dwarsverbanden

De laatste maand van het kerkelijk jaar is ten einde. In deze maand heb ik een monastieke professie meegemaakt in het klooster van Westmalle. Een bijzondere ceremonie, waar nog in de dagen die hier op volgden veel teksten terugkwamen.

nov
07
2018

Dankdag ’18

Goede God, trouwe Vader,

Wij zijn mensen op weg, mensen onderweg als pelgrims, mensen van De Weg richting de hernieuwde schepping. Uw Geest inspireert ons en geeft ons kracht om door te gaan in het spoor van Jezus. U hebt ons Uw naam IK BEN gegeven. U bent, waar wij denken in termen van komen en gaan.

mei
04
2018

Het kind is er niet meer

Sinds jaar en dag herdenk ik de oorlogsslachtoffers bij het Joods Monument in Leeuwarden. We herdenken met de twee minuten stilte natuurlijk veel meer slachtoffers. Maar toch, het primaat van de herdenking ligt toch bij het antisemitisch geweld. En dus laat ik de Prinsentuin links liggen. Daar, bij de mezoeza tussen de Grote of Jacobijnerkerk en de Joodse School is de plek voor de Dodenherdenking.