Posts Tagged ‘Liedboek voor de Kerken’

jul
10
2022

Het woord dat u ten leven riep

Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

jun
05
2022

Eerste Pinksterdag 2022

Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

mei
26
2022

Hemelvaartsdag 2022

Naam van Jezus, nu verheven
boven alle namen uit,
om een leidsman ons te geven
die in alle waarheid leidt,
wees verborgen in ons midden,
leer ons bidden,
geef uw zegen wijd en zijd.

apr
18
2022

Tweede Paasdag 2022

Nu triomfeert de Zoon van God
die is verrezen uit de dood,
halleluja, halleluja,
met grote pracht en heerlijkheid.
Hem zij de lof in eeuwigheid!
Halleluja, halleluja.

apr
17
2022

Paaszondag 2022

Lof zij God in de hoogste troon,
lof zij zijn eengeboren Zoon,
die voor ons droeg der zonde loon.
Halleluja, halleluja
halleluja!

apr
03
2022

De eersten zijn de Laatsten

De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.

dec
26
2021

Kerst 2021 #2

Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend op gegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

dec
25
2021

Kerst 2021 #1

Wij zingen door de tranen heen,
vér boven onze macht,
omdat in ongekende nacht
als blijvend teken van de dag
één ster ons tegenlacht.

dec
24
2021

Kerstavond 2021

‘Ik ben een engel van de Heer,
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal
dat ik vertel in mensentaal.

dec
12
2021

Advent 2021 #3

Zijt Gij waarop de wereld wacht
of wachten wij een ander?
Zult Gij, een zwakke zonder macht,
als koning heersen in Gods kracht,
ons leiden tot elkander?