Posts Tagged ‘Liedboek voor de Kerken’

dec
26
2020

Kerst 2020 #2

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

dec
13
2020

Advent 2020 #3

Hoor de herders, hoe ze Hem loven,
hoor de engelen daarboven,
allen die de Heer geloven,
prijs uw koning hemelhoog!
Ons is daarbuiten in het veld
een mare vermeld
door Gabriël, Gods bode:
gij herders die uw schapen weidt
wees nu verblijd,
blaas op uw schalmeien Gode;
grote blijdschap, goede tijd,
dat brengen wij bij deze,
voor heel het volk zal deze vreugde wezen.
Zoon van God, o Zoon van God, in vlees en bloed
die mens van nood en dood genezen doet.

dec
06
2020

Advent 2020 #2

Sepientia – Wijshied
O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord.
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

nov
29
2020

Advent 2020 #1

Geen kracht meer om te leven,
geen licht om op te staan;
de stad van onze vrede,
de stad van Gods bestaan,
is kinderloos alleen,
berooid, beroofd, verlaten,
de wanhoop in haar straten
de winter om haar heen.

nov
24
2020

Barnards 10e

Afgelopen zaterdag was het 21 november. Een maand voordat het de kortste dag van het jaar is. Maar het was ook een anniversary, een herdenking. Het tweede lustrum, het eerste decennium.

nov
22
2020

Eeuwigheidszondag 2020

Voor alle heil’gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd
Halleluja, halleluja!

nov
05
2020

Dankdag ’20

God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,

nov
01
2020

Allerheiligen Lekkum

Sinds kort bezoek ik de eucharistievieringen van de oud-katholieke statie van Friesland. De gemeente in Friesland komt elke maand samen tijdens een zaterdagse avondviering. De priester van dienst is ook de rector van de parochie in Groningen. De weekenddiensten worden zaterdag in Lekkum en zondag in de stad Groningen.

sep
20
2020

Ouderling #2

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

jul
19
2020

Vervuld

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,