Posts Tagged ‘Liedboek voor de Kerken’

mrt
19
2016

Eersteling

Kees Smit is predikant in Dokkum. In de voorbereidingen naar Pasen, stuitte de gereformeerd-vrijgemaakte dominee elk jaar weer op dat opmerkelijke Paaslied: Weest gegroet gij eersteling der dagen. Een mooi lied, maar tekstueel sterk verouderd. Omdat Smit het lied wel door zijn gemeente wilde laten zingen, heeft hij van de tekst in deze 40-dagentijd een hertaling van gemaakt.

dec
27
2015

Genade spreidt haar morgenrood

De Kerstdagen zitten er weer op, de officieuze Derde Kerstdag loopt inmiddels ook al aardig ten einde. Dat betekent ook dat de zangbundels rondom deze christelijke feestdag weer de kast in kunnen. Volgend jaar halen we de bundels weer uit het spreekwoordelijke vet.

okt
24
2015

Psalmen

Maken de Psalmen hun comeback in de kerken? Het lijkt haast wel of de Psalmen herintreden bij een bepaalde groep kerken. Niet bij de rechterflank van de (gereformeerde) kerk. Daar wordt nog steeds gezongen uit het bij uitstek Joodse liedbundel. Soms om hele noten en de berijming van Petrus Datheen. Soms op de versies zoals in het Liedboek voor de Kerken (versie-1973) of de vrijgemaakte berijming.

mei
10
2015

Liedboek 75

In steeds meer kerken en gemeentes komt de beamer op. Dat is te begrijpen, want het oog wil ook wat. En als de beamer er dan toch is, kan er ook meer gebeamd worden. De Bijbeltekst, de gezangen. Dat heeft als voordeel dat vakantiegangers en toevallige voorbijgangers gewoon kunnen aanschuiven, zonder dat ze rekening moeten houden met de mee te nemen boekwerken. Daarbij is geen enkele kerkganger meer te verontschuldigen, dat hij zijn Bijbel en liedbundel is vergeten en dus niet actief mee kan doen.

nov
05
2014

Gezang 393

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

sep
29
2013

Gezang 481: O grote God, die liefde zijt

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.