Posts Tagged ‘Lukas’

apr
19
2019

Goede Vrijdag 2019

En Simeon zegende hen en sprak tot Marjam, zijn moeder:
Zie, deze hier is gesteld
tot ondergang en tot opstaan
van velen in Israël,

sep
02
2018

Vertrouwen

De gezondenen zeiden tot de heer:
Versterk ons vertrouwen.
De heer sprak:

mei
10
2018

Hemelvaart

En hij sprak tot hen:
Zo staat geschreven:
‘De messias zal lijden
en opstaan uit de doden, de derde dag
In zijn naam zal worden uitgeroepen
onder alle volkeren:
omkeer
tot kwijtschelding van schulden,
tot vergeving van zonden.’

feb
05
2018

Een smulpaap, een dronkelap

De dominee preekte gisteren over Lukas 7, waarin Jezus wordt uitgemaakt voor een smulpaap, een dronkelap. Het zal je maar gezegd worden. De uitspraak valt overigens in de categorie: “Het is ook nooit goed.”

apr
29
2016

Lukas 4: 16 – 30

Het is een merkwaardige geschiedenis, wat de evangelist Lukas beschrijft in hoofdstuk 4 van zijn Jezus-biografie. Aan het begin van Zijn loopbaan, komt Jezus preken in de synagoge van Nazareth, zijn vaderstad. Hij krijgt de profeet Jesaja aangeboden, en leest een citaat over de Gezalfde, die het Jubeljaar of het jaar van welbehagen van de Heere te prediken.