Posts Tagged ‘NBV’

aug
05
2018

Arnon Grunberg

“Elke schrijver met een beetje ambitie zou toch wel de Bijbel hebben willen schrijven.” Was getekend, Arnon Grunberg in een interview met het Algemeen Dagblad. Om vervolgens uit Openbaring 17 te citeren: ‘In haar hand hield ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’.

jul
08
2018

Indruk #10

Mijn broer Stefan daagde me uit. Hij daagde me uit om dagelijks een foto te plaatsen van een elpee. Het moet een plaat zijn die indruk op me heeft gemaakt en die ik nog steeds luister. Verder zonder enige omschrijving. Leuke uitdaging, die ik graag wil aangrijpen. Maar dan wel onder mijn eigen voorwaarden, zo ben ik dan ook wel weer.

jul
04
2018

Je weet niet wat je niet weet #33

Beter een goede nam dan een kostbare geur, de dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je wordt geboren.

jun
22
2018

Je weet niet wat je niet weet #23

De HEER zal je voortdurend leiden,
hij zal je verkwikken in dorre streken,
hij maakt je botten sterk en krachtig.

feb
16
2018

Vasten

De vastentijd is sinds woensdag bezig. Veertig dagen lang wordt terughoudend omgegaan met eten, drinken, alcohol, internetgebruik, kortom: met luxe. De veertig dagen beginnen op Aswoensdag en eindigen met het Paasweekend. De periode duurt eigenlijk 46 dagen, bestaande uit drie dagen en zes volle weken. Maar de zondag is geen vastendag en telt dus niet mee. Zo komt de vastenperiode weer op veertig dagen uit.

dec
17
2017

SCP-rapport

Vorige week publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de staat van het land. En in dit rapport werd niet teruggekeken op de afgelopen twee jaar, maar werd een kwart eeuw genomen. Op vrijwel alle belangrijke terreinen is vooruitgang geboekt: Nederlanders hebben meer te besteden, leven jaren langer, zijn beter opgeleid en hebben vaker werk.
Het is allemaal terug te lezen in De sociale staat van Nederland 2017.

nov
29
2017

De Bijbel Tapes

Peter te Nuyl had het ambitieuze plan om de hele Bijbel als hoorspel uit te brengen. Dat project is niet voltooid, maar de resten van dat plan zijn wel te vinden. In mijn boekenkast staan vijf voorgelezen Bijbelboeken: Esther, Tobit, Prediker, Hooglied en Klaagliederen. De onvoltooide expeditie bevat ook nog de Bijbelboeken Marcus, Ruth en de brief aan de Romeinen.

okt
08
2017

Bijbel-literatuur

Je kunt veel van de Bijbel vinden, je kunt erin geloven of het terzij leggen. Desalniettemin is de laatste jaren veel meer ruimte voor de literaire breedte van deze bibliotheek in één band. Vorig jaar werd de Nieuwe Bijbelvertaling gekozen tot het Belangrijkste Boek. Het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank, staat op de tweede plek. In de ban van de ring van de Engelse schrijver Tolkien belandde op de derde plaats.

okt
02
2017

Bijbelvertalingen

Zoveel kerken, zoveel Bijbelvertalingen. Elk kerkgenootschap en geloofsgemeenschap lijkt wel haast een eigen vertaling in bezit te hebben. Een aantal van die vertalingen heb ik zelf in huis. Puur voor het plezier, en gedeeltelijk “beroepshalve”. Taal is immers echt mijn ding, en met theologie ben ik ook nog wel eens bezig. Het leuke aan het hebben van verschillende vertalingen, is het vergelijken van de teksten in de vertalingen.

sep
22
2017

De vragen van Prediker #slot

Gisteren heb ik de laatste vraag van Prediker geplaatst. Het zijn uiteindelijk 28 vragen, die volgens de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) door Kohelet worden gesteld. Sommige vragen slaan terug op wat in de zin voorafgaand aan de vraag wordt opgemerkt. Andere vragen zijn ook zonder de context te lezen.